Topbanner

Hjemmeværnseskadrille 261 Limfjorden

Hjemmeværnet bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

• Hjemmeværnseskadrille 261 Limfjorden er en del af Flyverhjemmeværnet.
• Hjemmeværnet er en frivillig militær organisation med ca. 48.000 medlemmer fra alle samfundslag. 
• Hjemmeværnet bliver indsat ca. 14 gange om dagen.
• Hjemmeværnets opgave er at støtte forsvaret, politiet og andre myndigheder i løsningen af deres opgaver.
• Hjemmeværnet er repræsenteret i hele landet – i to regioner, 16 distrikter og ca. 260 kompagnier, flotiller og eskadriller.

Hjemmeværnseskadrille 261 Limfjorden.

• Hjemmeværnseskadrille 261 Limfjorden (HVE 261 Skive) er en enhed under Flyverhjemmeværnet (FHV).
​​​
 

 OE Nyheder

 
 

 Enhedsoversigt

 
 

 Kortoversigt

 
 

 FHD nyheder

 

Der er i øjeblikket ingen resultater.

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224