Topbanner

Hjemmeværnskompagni Jyske Ås

Hjemmeværnskompagni Jyske Ås, der ligger i Dronninglund, er et special kompagni med fokus på overvågning og opklaring.


Vi løser bl.a. Hærhjemmeværnets kerneopgaver, som er overvågning, bevogtning og støtte til det øvrige totalforsvar og det civile samfund. 

Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker.

Organisation
Opgaverne bliver løst af medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse.

Som medlem er man sammen med 6-10 andre i en gruppe, der sammen med 2-3 andre grupper indgår i en deling på ca. 30. Kompagniet har 4 delinger som er beskrevet nedenfor.

Ledelse
Vores ledelse består af bl.a. 
 

  • Kompagnichef: Allan Øer Gøttrup: Den overordnede ansvarlige for kompagniet
  • Næstkommanderende: Tilde Hoffmann: Ansvar for kompagnietsuddannelsesvirksomhed
  • Kommandobefalingsmand: Margith Nielsen: Ansvar for administration af personel og økonomi
  • Rekuterings Officer: Linette Andreassen: Ansvar for den eksterne information og hvervning
  • Kontakt Officer: Henrik Madsen: Ansvar for den interne information

Vi består af en kommandodeling, en Motoriseret overvågningsdeling (MOTOV), en Motoriseret overvågnings uddannelsesdeling, samt to bevogtningsdelinger.
 
Kommandodelingen
Der 
styrer og støtter resten af kompagniet. Delingens a
ktivitetsniveau varierer fra højt til middel alt efter den enkeltes funktion. Delingen er hovedsageligt bemandet af specialister der udførere specifikke opgaver eller rådgiver kompagnichefen på forskellige fagområder.

Motoriseret Overvågnings deling (MOTOV)
Delingen består af 3 grupper med 6 mand og 2 Mercedes GD'er i hver gruppe. Plus en del-trop med 1 GD.
Der er et højt aktivitestsniveau.

Bevogningsdeling
Arbejder med bevogtning og sikring af større og mindre militære og civile objekter i et større ansvars område.

Der er et aktivitetsniveau fra midddel til højt afhængig af funktion.​


 

 OE Nyheder

 
 

 Enhedsoversigt

 
 

 Kortoversigt

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7245 2000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224