Topbanner

Hjemmeværnskompagni Odense-Dalum

Velkommen til Hærhjemmeværns Kompagni Odense Dalum.
Kompagniet er et bevogtningskompgni der er bosiddende i det gamle HAWK anlæg i øvelsesterræn på Højstrup.
Kompagniets opgave er at støtte Hjemmeværnsdistrik Fyn ift. de opgaver som distriktet bliver pålagt at udfører.  Vi yder ligeledes støtte til det civile beredskab (Politi, katastrofeindsats, sneberedskab mv.)
Vores opbygning er:
1 Kommandodeling (KDODEL)
2 Bevogtningsdelinger (BEVDEL)
Derudover har vi en aktiv hundestruktur. Disse hunde indgår i vores bevogtningsgrupper og yder særdeles god støtte i opgaveløsningerne.
Vi kan tilbyde et aktivt fritidsliv med mange personlige og faglige uddannelser på flere niveauer samt et godt kammeratskab.
 
Bliv frivillig
 
Hærhjemmeværnets frivillige kommer fra alle dele af samfundet – til fælles har de en interesse for forsvar og et ønske om at hjælpe samfundet og gøre en forskel.
 
 

 Enhedsoversigt

 
 

 Kortoversigt

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224