Topbanner

Om os

Politihjemmeværnskompagni AARHUS (POHVK ARH)
er et politikompagni, som løser opgaver for Østjylland Politi. Vi har primært ansvars-område i og omkring Aarhus Kommune.
 
Vi har kompagnilokaler på Grimhøjvej 1, i Brabrand.
Kompagniets hovedopgave er, at yde militær bistand til Østjyllands Politi, samt at være i beredskab for og løse opgaver i Totalforsvaret og støtte det civile samfund.
Vi hjælper civile myndigheder og foreninger med rådgivning, planlægning og afvikling af større arrangementer.
Vi er uddannet og bemandet til, at løse mange typer politiopgaver, samt at indgå i militære overvågnings-, sikrings- og bevogtningsopgaver.

POHVK AARHUS
Vi fastholder de holdninger og ideer, som hjemmeværnet grundlæggende er opbygget på, og vi sætter en ære i at kunne tænke kreativt og med fælles ressourcer og samarbejde at løse de pålagte opgaver.
Vi er gode til at arbejde under kommando, og vi har et godt kammeratskab, som er vigtigt for at kunne fungere socialt godt, i en frivillig, militær enhed.
 
Organisation
Opgaverne bliver løst af medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse.
Som medlem en man sammen med 10-12 andre i en gruppe, op til 3 andre grupper indgår i en deling med en ledelse på 3. Kompagniet har 5 delinger, 1 Kommandodeling, 2 Politidelinger, 1 Infanterideling og 1 Bevogtningsdeling. 
 
 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224