Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

Nyhed

Kompagnier indsat i sneberedskabet under stormen

Det netop overståede sneberedskab involverede flere af distriktets kompagnier og opgaven blev løst til alles tilfredshed.

09-03-2023

 ​​Pressetjenesten v/HDMVJ

Chefen for distriktet oberstløjtnant Peter Dahl er tilfreds med afviklingen af samarbejdet med myndigheder og hjemmeværnsenhederne. Det har båret præg af en professionel holdning og fælles træning, der medvirker til at skabe tryghed og støtte til lokalbefolkningen.

Trænregimentet Ambulanceberedskab i Ålborg, ændrede beredskab fra 72 timer til 6 timer og havde 5 Piranha klar. Samtidig gik de lokale stabe på overvågningsberedskab. Distriktet stod som koordinerende led mellem politi og øvrige beredskaber. Politiet anmodede om at få sendt en Piranha til Thy.

Umiddelbart efter varslede distriktet sneberedskab til kompagnierne i Thy, Nykøbing Mors Kongenshus og infanterikomagni Klosterheden. Opgaverne var vejopklaring til støtte for politi og beredskab, samt klat til yderligere støtte efter behov.Lidt over midnat tirsdag morgen iværksatte Hjemmeværnet sneberedskabet, og en enkelt Piranha afgik til Hurup, hvor den foretog den første tur sammen med en Falck ambulance. Ambulanceberedskabet blev her efter sænket til 2 timer. Ambulancen deltog yderligere i tre vigtige opgaver. De øvrige Piranhaer forblev i beredskab ved Trænregimentet.

OL Peter Dahl udtrykte efterfølgende en stor tak til Trænregimentet og de frivillige hjemmeværnssoldater og samarbejdspartnere for en flot og professionel indsats.  Samtidig var der også en stor tak til lokalbefolkningen for hjælpsomhed og overbærenhed under løsningen af opgaverne.

OL Peter Dahl sluttede med at sige, at Operation FARBAUTE blev en positiv oplevelse.Operation FARBAUTE har bund i den nordiske mytologi efter Aseguden LOKE, hvis fader var Isjætten FARBAUTE.

Fakta


 Seneste nyheder

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring