Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Om os

Om Hjemmeværnet
Hjemmeværnet er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
Hjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.
 
Vores mission
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.
 
 
Vores vision
  • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
  • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
  • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
 
 
Om Flyverhjemmeværnet
Særlige sikkerhedsregler kræver særligt uddannet personel. Nye medlemmer i Flyverhjemmeværnet skal tage Hjemmeværnets militære grunduddannelse, som er fælles for alle værnsgrene. Herefter får Flyverhjemmeværnets frivillige en specifik uddannelse. Den giver dem kompetencer til at arbejde under de særlige sikkerhedsregler, der gælder i såkaldte flyveoperative områder – fællesbetegnelsen for lufthavne og flyvestationer. Mange steder tilbydes desuden en lokal uddannelse, der knytter sig til den lufthavn, man hører til.
 
Efter grunduddannelsen er der mulighed for videre uddannelse, eksempelvis: 
  • til bevogtningsassistent på linje med flyvevåbnets egne bevogtningsspecialister
  • til Security Force som med kort varsel skal kunne udføre den specialiserede sikring af fly og flyspecifikt materiel
  • at blive observatør eller navigatør – eller pilot, hvis man i forvejen har flycertifikat

 
HVE260 Vendsyssel dækker hele det Vendsysselske område og derfor også 4 hjemmeværnsgårde. Skagen, Rishøj, Hjørring, og Læsø HVE260 har en aktiv styrke og en passiv styrke.

Den aktive del består af følgende enheder: 

Kommandodeling: 
Bestående af staben, Signalgruppe, Forsyningsgruppen. Planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere uddannelsen ved eskadrillen.

Staben:


Signalgruppen: 
Står for kommunikation o​g information imellem de forskellige enheder, internt som eksternt. Sikre at Kommandoelementet har det stor overblik.

Forsyningsgruppen: 
Varetager eskadrillens forsynings- og transportopgaver. Forestår forplejning ved eskadrillens underlagte enheder. 

I Bevogtningsdelingen:
Opstiller bevogtningsgrupper, uddanner nyt personel. Adgangskontrolpost, perimeter patrulje, bevogtning, sikring og overvågning.​

Bevogtningsassistent:
Bevogtningsassistenterne er eskadrillens højt uddannet bevogtningspersonel, uddannet ved Air Force Training Center i Karup. De varetager skarpe bevogtningsopgaver på flyvestationer rundt om i landet, og har et højt beredskabsniveau.​Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring