Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Organisation

Flotillens opgaver bliver løst af frivillige medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysiks udfoldelse.
Som medlem er man sammen med 8-15 andre i en besætning eller gruppe, der sammen med 2-4 andre besætninger eller grupper indgår i en division på ca. 30-50 frivillige medlemmer.
Flotillen er organiseret med et Stabselement og to divisioner, som beskrevet herunder:
 
Stabselementet, består af
flotillechefen, næstkommanderende/planlægningsofficer, 3.kommanderende/uddannelses-støtteofficer og operationsofficeren. Stabselementet har ansvar for daglig ledelse og støtte til flotillen.
- Stabselementets aktivitetniveau varierer fra højt til middel, alt efter funktionen.
 
Kommando divisionen, sammensat af:
- Divisionstroppen hvor Kommando- og logistikofficeren samt Kommandobefalingsmanden hører hjemme.
- Forsynings- og vedligeholdelsessektionen bestående af Forsyningsbefalingsmand og Næstkommanderende.
- Fartøjssektionen der består af Fartøjsmester og Fartøjsmesterassistent.
- Informations- og uddannelsesstøttesektionen der består af Rekrutteringsofficer, Kontaktofficer, Historiker, Skydelærer, IT-befalingsmand, Webmaster samt Sundheds- og træningsvejleder.
 
SØ divisionen
- Sejlende besætninger, sammensat af:
Fartøjsfører, Næstkommanderende, Navigatør, Bådsmand, Sygdomsbehandler, 2 Kommunikationsgaster, 2 Motorpassere, Hovmester, 2 Letmaskingeværskytter, 3 Dæksgaster og plads til 4 Uddannelsesgaster.
- SØ divisionen med besætninger, har et højt aktivitetsniveau.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring