Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hvem er vi

​Gruppebillede fra uddannelse i bykamp i Finderup øvelsesterræn

BYKAMP

Hjemmeværnskompagni Aggersund , der ligger omkring Limfjorden ved Aggersund , er et såkaldt "Områdekompagni".
Vi har kompagnigård på Vandværksvej 6 i Fjerritslev.
 
Vi løser Hærhjemmeværnets kerneopgaver, som er overvågning, bevogtning og støtte til det øvrige Forsvar og det civile samfund.
 
F.eks. har vi flere gange været med, når der var stormflod i Løgstør i 2005 og 2007 og vi afholder løbende uddannelse og øvelser for at vedligeholde vores kompetencer.
 
Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker, set i forhold til den enkeltes funktion i kompagniet.
 
Opgaverne bliver løst af medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse.
 
Som medlem en man sammen med 8-10 andre i en gruppe, der sammen med 2-3 andre grupper indgår i en deling på ca. 30 mand.
Kompagniet har 1 kommandodeling og 2 delinger samt reservepersonel. 
  
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring