Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjemmværnskompagni Odsherred

Topbanner

Hjemmværnskompagni Odsherred

​Om kompagniet
 
Vi løser Hærhjemmeværnets kerneopgaver, som er overvågning, bevogtning og støtte til det øvrige lokalforsvar og det civile samfund.

Vi afholder løbende uddannelse og øvelser for at vedligeholde vores kompetencer.
Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker.
Organisation
Opgaverne bliver løst af medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse.
 • Som medlem en man sammen med 8-10 andre i en gruppe, der sammen med 2-3 andre grupper/tropper indgår i en deling på ca. 30. Kompagniet har 3 delinger.

Vores ledelse består af bl.a.  

 • Kompagnichef: Sten Nielsen: Den overordnede ansvarlige for kompagniet kan kontaktes på hvkods-kc@hjv.dk​ 
 • Næstkommanderende: John Christensen: Ansvar for kompagniets uddannelsesvirksomhed, kan kontaktes på hvkods-nk@hjv.dk
 • Kommandobefalingsmand: Mette Nyborg: Ansvar for administration af personel og økonomi, kan kontaktes på hvkods-admspec1@hjv.dk
 • It befalingsmand: Bo Thomassen, ansvar for hjemmeside og andre it relateret ting.  kan kontaktes på hvkods-it-spec1@hjv.dk
 
Om Hjemmeværnet
 
Hjemmeværnet er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
 
Hjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.
 
Vores mission
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Vores vision
 
 • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
 • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
 • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
 
Om Hærhjemmeværnet
 
Hærhjemmeværnet er opdelt i landsdelsregioner, som dækker Danmark geografisk. Et antal Hjemmeværnsdistrikter tager sig af den daglige styring og forvaltning af Hærhjemmeværnets frivillige kompagnier.
 
Hærhjemmeværnet har mange forskellige opgaver. Virksomhedshjemmeværnet og Politihjemmeværnet er en aktiv del af Hærhjemmeværnet, som også tæller den særlige enhed Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni (SSR).
 
Som frivillig i Hærhjemmeværnet, kan man eksempelvis specialisere sig i:
 
 • Patruljetjeneste
 • Rydning af fyrværkeri
 • Hundetjeneste
 • Afspærring og bevogtning
 • Bevogtning af jernbaner
 • Trafikregulering
 • Infanteri
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring