Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Heraldik og HJV

Topbanner

Heraldik og HJV

Heraldik er læren om brugen af våbenmærker og våbenskjolde.

HVAD skal vi så bruge det til?

Vores KMP mærke har en historie og den kommer her:

Her kommer en gammel DF's historie om hvordan og hvorfor løven blev ​​valgt:

Ja da eftersom det var mig der lavede mærket til 2 Del

Historien er jo at det blev gjort muligt at lave delingsmærker,  jeg gik på biblioteket dengang og fandt en bog om heraldik, læste og kiggede billeder og faldt over løven.

Heraldikken siger at figuren er den slumrende løve, det syntes jeg at var meget passende for os i 2 Del, derefter gik jeg i gang old school med at kopier og tegne og kopier og tegne indtil jeg syntes den var pæn, så fandt jeg et firma i Strøby Egede, og de rentegnede og vi fik farver og tekst som jeg ville have det der efter blev de syet og jeg (lejede) dem ud til mændene i delingen så prisen blev fordelt.

Med hensyn til overgang til Kompagni mærke er jeg lidt i tvivl men mener bare man overtog designet og tilpassede det, jeg var ikke indover det var i min passive periode, det er historien som jeg husker den 🤗​

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fra urgammel tid har krigere udsmykket deres skjolde og hjelme med farver og figurer. Fra den græske oldtid og Romerrigets regimentsmærker kendes både fane og skjold i det 4. århundrede. Figurer og symboler kunne være praktiske skelnemærker i kamp og kunne give bæreren held og styrke som en slags amuletter.

Brugen af symboler på våbenskjolde som præsentation af en ridder eller en slægt udviklede sig fra 1100- til 1200-tallet med fremkomsten af adelsfamilier og udviklingen af det feudale system i Vest- og Centraleuropa. Frankrig førte an, tæt fulgt af EnglandItalien og Det Hellige Romerske Rige (Tyskland). Spanien og Nord- og Østeuropa udviklede lignende traditioner. Danmark og det øvrige Skandinavien tilhører den tyske heraldiske tradition, der er den mest enkle og oprindelige.

I forbindelse med ridderturneringernes opblomstring i 1200-tallet begyndte især franske heroldere at systematisere våbenskjoldenes udformning og fastsætte regler for brugen. Fx kunne kun adelige få et våbenskjold. Det havde hidtil skabt forvirring i turneringer og slag, når flere personer havde samme våbenskjold.

England kopierede fagudtrykkene, men brugte dem anderledes, da det her var muligt for byer og det bedre borgerskab at få et våbenskjold. De engelske regler udviklede sig løbende og er i dag ganske omfattende. Der tillægges de forskellige farver forskellige værdier som troskab, mod og visdom, men det er tvivlsomt, om det gjaldt i heraldikken før sen-middelalderen/tidlig renæssance.

I Tyskland blev der aldrig fastsat regler, og det stod alle frit for, adelig såvel som bonde, at lave deres eget våbenskjold. De danske konger fastlagde heller ingen regler, men udstedte i stedet et patentbrev til de ansøgere, de fandt værdige.

Til heraldikken hører ikke kun våbenskjoldet, men også hjelmen, som i tidlig middelalder kunne være et mindre kunstværk i sig selv, skabt af kogt læder og smykket med fjer og silke.​

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her komme billeder når jeg har fået den korrekte rækkefølge og da HVKTAS består af flere KMP lagt sammen kommer de mærker også fra disse KMP lagt ind her under, men den historie der kan huskes.


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring