Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Om Mari​nehjemmeværnssektionen Slipshavn

Marinehjemmeværnssektionen (MHS), der er placeret på Slipshavn, har eksisteret siden 1956 og er ansvarlig for at uddanne frivillige til Marinehjemmeværnet (MHV). MHS er derfor en del af Hjemmeværnsskolen. ​

Når der sker ulykker til søs f.eks. mennesker/skibe i havsnød eller miljøulykker, er det ofte Marinehjemmeværnet, der rykker ud. Derudover deltager MHV's sejlende enheder fast i overvågningen af de danske farvande, men MHV har også en række enheder, der tager sig af havnebevogtning – også kaldet Maritime Force Protection (MFP). Her kaldes de frivillige f.eks. ud til bevogtning af Søværnets skibe/flådestationer og udenlandske flådefartøjer på besøg i danske, civile havne. For MHV kan løse disse opgaver, kræver det, at MHS klæder de frivillige godt på via uddannelse. MHS gennemfører derfor hvert år en lang række kurser bl.a. den lovpligtige uddannelse (LPU), MHV's funktionsuddannelser og uddannelse af officerer, befalingsmænd og specialister. Kurserne gennemføres som en kombination af tilstedeundervisning og fjernundervisning. 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring