Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Virksomhedshjemmeværnskompagni Vestsjælland (VHKVSJ)

Topbanner

Virksomhedshjemmeværnskompagni Vestsjælland (VHKVSJ)

 
Om kompagniet
Kompagniet er en specialenhed, der ud over almindelige hjemmeværnsopgaver som bevogtning, overvågning samt støtte til politi og det øvrige totalforsvar, også løser opgaver indenfor transportsektoren. Vi uddannes til at støtte samfundsvigtige virksomheder indenfor energi, telekommunikation og transport.
I en kritisk situation er det vigtigt, at virksomhederne kan fortsætte deres daglige arbejde/produktion.
Kompagniets medlemmer uddannes til at færdes i trafikeret jernbaneterræn og støtter hermed Banedanmark, som infrastrukturforvalter af jernbanenettet i Danmark samt de togoperatører som benytter skinnerne (DSB/DSB-S-tog m.fl.)
Flere af vores medlemmer er også ansat i virksomhederne (f.eks. lokomotivfører, togpersonale, værkstedspersonale) men det er bestemt ikke noget krav for at være med i kompagniet. Vi spænder vidt fra aktive unge friske mennesker til erfarne seniorer, og vi har arbejdsfunktioner til dem alle.
Kompagniet har været indsat adskillige gange forskellige steder i Danmark, hvor vi har været med til at løse opgaver af samfundsmæssig betydning.
Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker.
Virksomhedshjemmeværnet støtter også de samfundsvigtige virksomheder i udarbejdelse af sikrings- og beredskabsplaner.
 
Om Hjemmeværnet
 Hjemmeværnet er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
 
Hjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.
 
Hjemmeværnets mission
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Hjemmeværnets vision
 Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
  • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
  • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
 Om Hærhjemmeværnet
 Hærhjemmeværnet er opdelt i landsdelsregion Øst og Vest, som dækker Danmark geografisk. Et antal Hjemmeværnsdistrikter tager sig af den daglige styring og forvaltning af Hærhjemmeværnets frivillige kompagnier.
 
Hærhjemmeværnet har mange forskellige opgaver. Virksomhedshjemmeværnet og Politihjemmeværnet er en aktiv del af Hærhjemmeværnet, som også tæller den særlige enhed Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni (SSR).
 
Som frivillig i Hærhjemmeværnet, kan man eksempelvis specialisere sig i:
 Patruljetjeneste
  • Rydning af fyrværkeri
  • Hundetjeneste
  • Afspærring og bevogtning
  • Bevogtning af jernbaner
  • Trafikregulering
  • nteri
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring