Topbanner

Hvem er vi?

Hjemmeværnskompagni HVK THY , der ligger i HD MIDT og VESTJYLLAND , er et såkaldt "Områdekompagni".
 
Hjemmeværnskompagni HVK THY ligger på Hunborgvej 139 7700 Thisted

Vi løser Hærhjemmeværnets kerneopgaver, som er overvågning, bevogtning og støtte til det øvrige lokalforsvar og det civile samfund.
 
Vi var f.eks. med til at afvikle en del af de praktiske forhold omkring sikkerheden ved præsident Bushs besøg i 2005, og vi afholder løbende uddannelse og øvelser for at vedligeholde vores kompetencer.
 
Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker.
 
Organisation
Opgaverne bliver løst af medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse.
Som medlem en man sammen med 8-10 andre i en gruppe, der sammen med 2-3 andre grupper/tropper indgår i en deling på ca. 30. I Hjemmeværnskompagni THY har vi 1 Kommandodeling, 1 Forsyningsgruppe og 3 Bevogtnings delinger.
 
Ledelse

Vores ledelse består af bl.a.
 • Kompagnichef
  Jesper Jakobsen Hjortshøj: Er d en overordnede ansvarlige for kompagniet
 • Næstkommanderende
  John Peder Larsen: Ansvar for kompagniets uddannelsesvirksomhed
 • Kommandobefalingsmand
  Anne Christophersen: Ansvar for administration af personel og økonomi
 • Rekruteringsofficer
  Margit Nørgaard: Ansvar for den eksterne information
 • Kontaktofficer
  Susanne Ramsted: Ansvar for den interne information
 • FSBM
  Jarl Ingerslev: Ansvar for depotet, samt. Iklædning og afklædning
 • ITBM
  Toni Nielsen: Ansvar for administration af  IT og Hjv.dk
 

 HVKTHY's Placering

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224