Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hjemmeværnseskadrille 225 Roskilde


Hjemmeværnseskadrille 225 Roskilde
 
Vi løser Flyverhjemmeværnets kerneopgaver, som primært er overvågning, bevogtning og støtte til Flyvevåbnet.
  • Vi afholder løbene uddannelser og øvelser for at vedligeholde vores ko​mpetencer.
  • Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker.
Organisation
  • Opgaverne bliver løst af medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse.​
  • Som medlem en man sammen med 8-10 andre i en gruppe, der sammen med 2-3 andre grupper/tropper indgår i en deling på ca. 30. Dette er dog endnu ikke en realitet i HVE 225 men udgør målet for vores udvilling over de næste år​
 
Vi har i eskadrillen  flg.
  • Bevogtningsdeling                     (Middel aktivitets niveau)
  • Bevogtningsassistentsteam      (Under oprettelse)

Vi har hjemme ved Roskilde Lufthavn Flyverhjemmeværnet
  • Flyverhjemmeværnet er en særligt specialiseret del af Hjemmeværnet, som først og fremmest har til opgave at støtte Flyvevåbnet med at bevogte og sikre de danske flyvestationer.
  • Flyverhjemmeværnet har også aftaler med civile lufthavne om hjælp i krisesituationer og støtter ligeledes andre myndigheder, som fx politiet, ved eftersøgninger og naturkatastrofer.
  • Flyverhjemmeværnet er organiseret i eskadriller, som er fordelt rundt omkring i Danmark. Eskadrillerne er tilknyttet en lokal militær flyvestation eller civil lufthavn, men Flyverhjemmeværnets frivillige kan sendes ud til opgaver i hele landet, når der er brug for det.
Bliv frivillig
  • Flyverhjemmeværnets frivillige kommer fra alle dele af samfundet – til fælles har de en interesse for forsvar, fly og flyvning og et ønske om at gøre en forskel.
 

 OE Nyheder

 Enhedsoversigt

 Kortoversigt

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring