Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Årets Fighterflotille 2020-21
Hjemmeværnsflotille 121, Hanstholm tildeles titlen som Årets Fighterflotille 2020-
2021.​


Aarets Fighterflotille 2020-21

Her vil jeg lige benytte lejligheden til at ønske os alle tillykke med ”Årets Fighterflotille 2020-21”. Pokalen inkl. motivation står allerede på Hundborgvej, så kom forbi og løft den engang eller to - den er alles fortjeneste. /FH

02-12-2021

​​​​

Motivation
Den stolte flotille længst mod nordvest har lange og dybe traditioner for godt
sømandskab og en gæv, håndfast tilgang til den maritime gerning. Flotillen ope·
rerer skråsikkert på fjorden og stålfast i Nordsøen - og holder stand, når andre
søger læ. Mange en fisker og lystsejler kan takke flotillens søstærke kræfter for,
at de er til i dag.

Flotille 121, Hanstholm, er kendetegnet ved stærke, traditionsbundne bånd og en
sejlivet tilgang til hjemmeværnsgerningen.

I lighed med det øvrige Marinehjemmeværn har flotillen i de senere år arbejdet
for at udvikle den maritime indsatsparathed i retning mod Marinehjemmeværnets
vision, og samtidigt fastholdt, tiltrukket og kompetenceudviklet flotillens medlemmer
i retning mod øget robusthed og sømilitær kompetence.

Denne udvikling, som fortsat pågår, ·har krævet - og kræver fortsat - en udtalt
fighterånd, som det er en glæde at se, at der udvises i den gæve flotille mod
nordvest.


Henrik Holck Rasmussen_ud.PNG
Henrik Holck Rasmussen
kommandør​Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring