Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Velkommen til Hjemmeværnskompagni Assens

Topbanner

Velkommen til Hjemmeværnskompagni Assens

​Kompagni mærke

Hvem er vi ?
Vi er en frivillig organisation som består af mænd og kvinder fra 18 år og op efter.

​Om Hjemmeværnskompagni Assens
 
Kompagniet består af en kommando deling, en bevogtningsdeling og en politideling.
 
Vi er hjemmehørende i Assens by.
 
Hjemmeværnskompagni Assens er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
 
Hjemmeværnskompagni Assens støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.
 
Vores mission
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Vores vision
 
 • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
 • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
 • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
 • Kompagniets nøgleord er, kammeratskab og fællesskab og engagement
 
Om Hærhjemmeværnet
 
Hærhjemmeværnet er opdelt i Totalforsvarsregioner, som dækker Danmark geografisk. Et antal Hjemmeværnsdistrikter tager sig af den daglige styring og forvaltning af Hærhjemmeværnets frivillige kompagnier.
 
Hærhjemmeværnet har mange forskellige opgaver. Virksomhedshjemmeværnet og Politihjemmeværnet er en aktiv del af Hærhjemmeværnet, som også tæller den særlige enhed Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni (SSR).
 
Som frivillig i Hærhjemmeværnet, kan man eksempelvis specialisere sig i:
 
 • Patruljetjeneste
 • Rydning af fyrværkeri
 • Hundetjeneste
 • Afspærring og bevogtning
 • Bevogtning af jernbaner
 • Trafikregulering
 • Infanteri
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring