Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hærhjemmeværnskompagni Cimbrer

​​​​​​​​​​​​​​​​​

"Fordi vi kan" er Cimbrers valgsprog. Det er det, fordi vi har et stort niveau af bidragsparathed. Vi stiller op, både ift. nye muligheder, varetagelse af rutineopgaver, støtte til Hæren, samfundsmæssige forpligtelser, skarpe udsendelser og andre opgaver. Vi vægter det skarpe element højt, hvorfor det forventes, at du er klar til at opnå og vedligeholde en kontinuerlig beredskabscertificering.

Vi uddanner dig, til at kunne varetage opgaver i alle ender af Hjemmeværnets opgaveløsning. Netop derfor er det essentielt, at vores soldater har styr på basale soldatermæssige færdigheder, og en god fysisk grundform. Samtidig lægger vi stor vægt på at lære hinanden at kende, for at opbygge en stærk fællesskabsfølelse, med socialt engagement og gode interne relationer .

Kompagniets grundstamme er et uddannelsesmæssigt højt niveau. For at opretholde dette niveau, afholder vi uddannelse hver uge, og vi forventer, at du er klar til at afsætte den tid, som det kræves for at blive en dygtig soldat. Det forventes, at du som soldat i vores kompagni, bidrager aktivt og viser højt engagement inden for egen kompagniramme.

Har du ledelsesmæssige aspirationer? For at kunne bibeholde det høje niveau, er det nødvendigt med befalingsmænd (m/k) og officerer, som kan støtte og uddanne. Derfor vil du, i vores enheder, blive rutineret i dine førings- og ledelsesmæssige kompetencer. Hos os får du lov til at bruge det, som du lærer på uddannelse, i praksis.

Som soldat i Hjemmeværnskompagni Cimbrer, skal du først og fremmest have dine soldaterfaglige færdigheder på plads. Ud fra dine interesseområder, kan du herefter blive enkadreret i en af vores specialiserede delinger.

Infanteridelingen opstiller og uddanner soldater til distriktets infanteripulje. Målet er, at infanterisoldaterne har samme viden, færdigheder og kompetencer som personel uddannet ved Hærens Reaktionsstyrke. Der arbejdes i infanteridelingen intensivt med enkelkæmper- og funktionsuddannelse. Yderligt arbejdes der henimod, at vores soldater består forsvarets fysiske basistest på årlig basis. Dette er vigtigt, da en stor del af infanteriets virke foregår i terrænet med udrustning.

Patruljedelingen træner til selvstændigt, i mindre grupper, at kunne indsættes over en længere periode, med henblik på efterretningsindhentning til støtte for egen enhed. Derfor uddanner vi patruljesoldater, der er fysisk robuste, og som har deres enkeltkæmperfærdigheder på plads. Som patruljesoldat i Hjemmeværnskompagni Cimbrer forventes det, at du tør udfordre dig selv og din fysik, herunder at du arbejder på at bestå den udvidede forsvarets fysiske basistest.

Kommandodelingen er et støtteelement, som står for den overordnede ledelse af kompagniet i dagligdagen og under indsættelse. Delingen består af flere grupper: kommandoelement, kommandogruppe, forsyningsgruppe, uddannelsesstøttegruppe og støtteforplejningsgruppe. Kommandodelingen er præget af specialister og et højt fagligt niveau. Det forventes at soldaterne har et grundigt kendskab til, og alsidige kompetencer inden for, deres respektive fagområder.

Ud over de nævnte enheder har vi specialister, som i tillæg til deres infanteribaggrund, er uddannet inden for let transport. Formålet med denne enhed er at støtte Hæren (særligt Trænregimentet) i deres opgaver, hvorfor soldaternes uddannelse, og certificering, er tilsvarende Hærens transportenheder. ​Hjemmeværnskompagni Cimbrer blev oprindeligt grundlagt på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med, at Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland i 2010 udsendte en bevogtningsdeling til FOB Budwan (tidl. Armadillo) i Helmandprovinsen, Afghanistan. Da delingen var hjemvendt, ønskede størsteparten af personellet at forblive sammen for at bibeholde deres høje trænings- og uddannelsesniveau, i stedet for at blive tilbageflyttet til deres ga mle kompagnier. HDNJY INTOPSELM (som delingen hed i hjemmeværnsregi) fik lov til at fortsætte som en separat enhed og blev i 2013 opnormeret til en enhed af kompagnistørrelse, nu med navnet Hjemmeværnskompagni Cimbrer. I skrivende stund har HVK Cimbrer dagligt hjemme på Flyvestation Aalborg.

  ​​


Hvis du vil vide mere om, hvad vi laver i kompagniet kan du følge os på Facebook (@Hjemmeværnskompagni Cimbrer) og Instagram (@Hvkcimbrer).

Er du interesseret i at høre mere eller deltage i vores aktiviteter kan du kontakte os, ved at sende en mail til hvkcim-info@hjv.dk

​​

​​ Enhedsoversigt

 Kortoversigt

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring