Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hærhjemmeværnskompagni Cimbrer

 
HVK Cimbrer er et kompagni ved HDNJY, som er speielt ved at tilbyde frivillige soldater det samme høje trænings- og uddannelsesniveau som tjenestegørende i Forsvaret, med henblik på udsendelse i internationale missioner.

HVK Cimbrer er grundlagt på baggrund af de erfaringer der blev gjort i forbindelse med at Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland i 2010 udsendte en bevogtningsdeling til FOB Budwan (tidl. Armadillo) i Helmandprovinsen, Afghanistan. Da delingen var hjemvendt ønskede størsteparten af personellet at forblive sammen i stedet for at skulle tilbageflyttes til deres gamle kompagnier og bibeholde deres høje trænings- og uddannelsesniveau. HDNJY INTOPSELM (som delingen hed i hjemmeværnsregi) fik lov til at fortsætte som en separat enhed og er i 2013 opnormeret til en enhed af kompagnistørrelse, nu med navnet Cimbrer.

HVK Cimbrer har soldater med baggrund i Jægerkorpset, PT, SEP etc., og cirka halvdelen af personellet er veteraner fra missionen til Helmand i 2010 (anno november 2013) - så kompagniet præges af en mangfoldighed af kvalifikationer, kompetencer og erfaringer. Kompagniet består af en infanteridelingen (INTOPSDEL) som trænes til internationale operationer. Desuden er en patruljedeling (PTRDEL) under opbygning. Der er ligeledes en bevogtningsdeling som effektivt bruges som uddannelsesdeling (UDDDEL). Ydermere er der en stab, som består af udvalgte og erfarne folk.

Man kan søge optagelse i HVK Cimbrer hvis man som minimum har gennemført en basisuddannelse (Hjemmeværnets LPU eller Forsvarets HBU). Der er optagelseskrav og der skal indgås en tillægskontrakt, der også omhandler en uddannelsesaftale. Det er muligt at være medlem i kompagniet samtidig med at man er tjenestegørende (forudsat at man deltager aktivt i kompagniet og følger sin uddannelsesaftale).

 OE Nyheder

 Enhedsoversigt

 Kortoversigt

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring