Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hærhjemmeværnskompagni Cimbrer

​​​​​​​​​​​​​

​HVK Cimbrer har til dagligt hjemme på Flyvestation Aalborg. Men Cimbrer blev oprindeligt grundlagt på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med, at Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland i 2010 udsendte en bevogtningsdeling til FOB Budwan (tidl. Armadillo) i Helmandprovinsen, Afghanistan. Da delingen var hjemvendt, ønskede størsteparten af personellet at forblive sammen for at bibeholde deres høje trænings- og uddannelsesniveau, i stedet for at blive tilbageflyttet til deres ga​​mle kompagnier. HDNJY INTOPSELM (som delingen hed i hjemmeværnsregi) fik lov til at fortsætte som en separat enhed og blev i 2013 opnormeret til en enhed af kompagnistørrelse, nu med navnet Hjemmeværnskompagni Cimbrer.

"Fordi vi kan" er Cimbrers valgsprog. Dette kommer til udtryk både ift. nye spændende muligheder, varetagelse af rutineopgaver og forpligtelser ift. skarpe opgaver eks. støtte til Hæren, hvilket vi vægter højt. Kompagniet bygger på et højt niveau af uddannelse og bidragsparathed. Netop derfor er det essentielt, at vores soldater har styr på basale soldatermæssige færdigheder samt en god grundform​. For at opbygge og opretholde et højt uddannelsesniveau forventes det, at man som aktiv soldat i vores kompagni bidrager med minimum 200 timer i egen kompagniramme pr. halvår.

Som soldat i Cimbrer bliver du enkadreret i en af vores fem specialiserede delinger: kommandodeling, let transportenhed, infanterideling, patruljedeling eller bevogtningsdeling:

Kommandodelingen er et støtteelement, som står for den overordnede ledelse af kompagniet i dagligdagen og under indsættelse. Delingen består af flere grupper: kommandoelement, kommandogruppe, forsyningsgruppe, uddannelsesstøttegruppe og støtteforplejningsgruppe. Kommandodelingen er præget af specialister og et højt fagligt niveau. Det forventes at soldaterne har et grundigt kendskab til og alsidige kompetencer indenfor deres respektive fagområder.​

Let transportenheden fungerer som kompagniets logistiske spydspids. Formålet med delingen er at støtte Hæren i deres opgaver, hvorfor soldaternes uddannelse er den samme som hos hærens transportenheder. 


Infanteridelingen opstiller og uddanner soldater til distriktets infanteripulje. Målet er, at infanterisoldaterne har samme viden, færdigheder og kompetencer som personel uddannet ved Hærens Reaktionsstyrke. Der arbejdes i infanteridelingen intensivt med enkelkæmper- og funktionsuddannelse. Yderligt arbejdes der henimod, at vores soldater består forsvarets fysiske basistest på årlig basis. Dette er vigtigt, da en stor del af infanteriets virke foregår i terrænet med udrustning.

Patruljedelingen træner til indsættelse bagved eller tæt på modstanderens linjer, og uden støtte fra andre. Derfor uddanner vi i Cimbrer patruljesoldater, der er fysisk robuste og som har deres enkeltkæmperfærdigheder på plads. Som patruljesoldat i Cimbrer forventes det, at du har et højt engagement, samt at du tør udfordre dig selv og din fysik – herunder at du arbejder på at bestå den udvidede forsvarets fysiske basistest.

Bevogtningsdelingen er Cimbrers spec​ialist enhed i forhold til Hjemmeværnets kerneopgave; bevogtning. Soldaterne i enheden har samme høje uddannelsesniveau som de øvrige enheder, dog med speciale i bevogtning af militære installationer til støtte for det øvrige Forsvar, Politi og øvrige myndigheder.

​​


Hvis du vil vide mere om, hvad vi laver i kompagniet kan du følge os på Facebook (@Hjemmeværnskompagni Cimbrer) og Instagram (@Hvkcimbrer).

Er du interesseret i at høre mere eller deltage i vores aktiviteter kan du kontakte os, ved at sende en mail til hvkcim-info@hjv.dk

​​

​​ OE Nyheder

 Enhedsoversigt

 Kortoversigt

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring