Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hjemmeværnskompagni HVIDSTEN

​​​​​​​
 
 
Hjemmeværnskompagni HVIDSTEN
 
Kompagniet, der består af frivilligt hjemmeværnspersonel primært fra Randers-området, holder normalt til i et Hjemmeværnscenter på Randers Kaserne, hvor man har moderne møde- og undervisningsfaciliteter, samtidig med at man er tæt på udendørs faciliteter, der også bruges i uddannelser og øvelser.
 
Enheden er et bevogtnings- og infanteri​kompagni, der dækker Randers Kommune.

Vi løser Hærhjemmeværnets kerneopgaver, som er overvågning, bevogtning og støtte til det øvrige totalforsvar og det civile samfund.
 
Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab.
Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker.
 
Kompagniet er i god fremdrift og optager for tiden mange yngre medlemmer fra selve Randers, men har stadig mulighed for at optage medlemmer primært indenfor bevogtning og infanteri.
Dette kan både være medlemmer, som har en militær baggrund men også nyt personel, som aldrig før har været i berøring med forsvaret.
Hjemmeværnet sørger så for den fornødne uddannelse og omskoling.
 
Endvidere kan kompagniet og Hjemmeværnet tilbyde interesserede og egnede medlemmer en fører- og lederuddannelse, hvor man tilegner sig kompetencer, som man også kan bruge i sit civile liv.
 
 
 Hærhjemmeværnet
 
Hærhjemmeværnets frivillige soldater er særlig uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.
 
Alle medlemmer af Hærhjemmeværnet har gennemgået en militær grunduddannelse på linje med Hærens basisuddannelse. Opgaverne spænder lige fra trafikregulering og bevogtning, til sikring af danske samfundsvigtige virksomheder. Hærhjemmeværnet støtter også Forsvaret i forbindelse med uddannelse af værnepligtige og soldater, som skal udsendes til internationale opgaver.
 
I de seneste år har Hærhjemmeværnet været på internationale missioner sammen med Forsvaret, eksempelvis i Afghanistan og Kosovo.
 
 
Bliv frivillig
 
Hærhjemmeværnets frivillige kommer fra alle dele af samfundet – til fælles har de en interesse for forsvar og et ønske om at hjælpe samfundet og gøre en forskel.
 
Hvis du vil høre nærmere om Hjemmeværnskompagni HVIDSTEN eller generelt om Hjemmeværnet, så er du velkommen til at kontakte nedenstående:
 
  • ​Kompagnichef kaptajn Finn Bødtker

 

Vel mødt !                               Følg os på:   f

 

 Enhedsoversigt

 Kortoversigt

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring