Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Infrastrukturhjemmeværnskompagni Østjylland


Infrastrukturhjemmeværnskompagni Østjylland (INFRAHVKEJY), med kompagnilokaler i Slet, er et Hærhjemmeværnskompagni, der er specialiseret inden for beskyttelse af infrastruktur. Vores kerneopgaver er bevogtning og at beskytte samfundsvigtige infrastrukturinstallationer og virksomheder, primært indenfor jernbanetransport, telekommunikation og energiforsyning, samt at støtte det øvrige totalforsvar og det civile samfund.

Vi søger nye medlemmer og hvis du vil vide mere om kompagniet eller være med, så tryk på

Hærhjemmeværnet
 
Hærhjemmeværnets frivillige soldater er særlig uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.
 
Alle medlemmer af Hærhjemmeværnet har gennemgået en militær grunduddannelse på linje med Hærens basisuddannelse. Opgaverne spender lige fra trafikregulering og bevogtning, til sikring af danske samfundsvigtige virksomheder. Hærhjemmeværnet støtter også Forsvaret i forbindelse med uddannelse af værnepligtige og soldater, som skal udsendes til internationale opgaver.
 
I de seneste år har Hærhjemmeværnet været på internationale missioner sammen med Forsvaret, eksempelvis i Afghanistan og Kosovo.
 
Bliv frivillig
 
Hærhjemmeværnets frivillige kommer fra alle dele af samfundet – til fælles har de en interesse for forsvar og et ønske om at hjælpe samfundet og gøre en forskel.

 OE Nyheder

 Enhedsoversigt

 Kortoversigt

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring