Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Patruljedelingen

​​

​​​Patruljedelingen

Opgaven: 
Patruljens primære funktion er at indhente oplysninger om modstanderen uden selv at
blive opdaget. Vi udfører opgaver som:
• Overvågning
• Opklaring
• Mindre kampopgaver
Patruljedelingens opgaver ligger primært indenfor det militære område, men kan efter behov støtte civile myndigheder som f.eks. politiet eller andre myndigheder med patruljering eller observation.

Uddannelsen: 
Uddannelsen til patruljesoldat er krævende og stiller høje krav til den enkelte. Uddannelsen følger en todelt plan, hvor første del er en forudsætning for en fremtidig plads i patruljen, og hvor anden del er videreuddannelse og specialisering i patruljevirket. Uddannelsesvejen for en ny ansøger ser således ud:
Første del:
• Grundlæggende færdigheder indenfor orientering, skydning, signal og førstehjælp, samt gode enkeltkæmperfærdigheder. Gennemføres som løbende uddannelse ved patruljen.

Anden del: 
• Grundlæggende Patruljekursus (2 forlængede weekender og 1 uge)
• Videregående Patruljekursus (2 weekender og 1 uge)
• Taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand (1 weekend)
• Specialistuddannelse (f.eks. sanitets-, signalmand eller spejder)
• Befalingsmandsuddannelse (for patruljeførere og næstkommanderende)
Gennemføres ved Hjemmeværnsskolen og andre enheder.

IMG_2105.jpeg

Kravene: 
Virket i en patruljedeling stiller høje, men rimelige krav til personel på alle niveauer. Medlemmer af patruljedelingen skal bestå samme grundlæggende fysiske krav som ansatte i forsvaret, og det forventes, at medlemmerne selvstændigt holder deres fysiske form ved lige. Delingen kontrollerer halvårligt den fysiske tilstand ved en fysisk prøve.

For en Patruljesoldat er træning ikke en pligt, men en livsstil. Derfor skal prøverne kunne aflægges på et hvilket som helst sted og tidspunkt samt under alle slags forhold. Det at være patruljesoldat er en holdsport, og man forpligter sig derfor overfor sine kammerater mht. deltagelse og engagement.

Patruljedelingen står overfor at blive certificeret i 2023, og der vil derfor skulle lægges en del timer årligt for at erhverve relevante uddannelser og et højt niveau af samvirke i enheden.

Ansøgeren:
Patruljedelingen optager løbende nye medlemmer. Som ansøger er det vigtigste at du har motivationen og engagementet til at blive patruljesoldat. Har du erfaring fra Forsvaret er det et plus og gør vejen nemmere men alle er velkomne. Vi uddanner løbende nye medlemmer og har mange muligheder for at tilpasse uddannelsesniveauet til den enkelte.

Ønsker du at søge ind som aspirant i Patruljedelingen i Nordsjælland, skal du kontakte vores rekrutteringsspecialister på mail: opohvknsj-rekspec1-1@hjv.dk​

 IMG_1385.jpeg


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring