Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Opgaver

​I​ndsættelse ved eksplosion i Nørresundby

Kompagniets opgaver

De opgaver, kompagniet er bestemt til at kunne løse for politiet, inddeles i tre kategorier:

- Almindelig hjælp.

- Katastrofehjælp.

- Særlig hjælp.

De 2 første former for hjælp er fredstids-opgaver, den sidste omfatter opgaver, som løses i en spændingsperiode eller under krise/krigs-forhold.

I hverdagen assisterer kompagniet politiet med løsning af forskellige opgaver, som hører under kategorien almindelig hjælp.

 

Opgaver i fredstid

Omfatter blandt andet:

- Færdselsregulering i forbindelse med større arrangementer hvis afvikling kræver en koordineret indsats med hensyn til den øvrige færdsel.

- Afspærring af områder hvor det er farligt at opholde sig, f.eks. i forbindelse med sprængning af bygninger, nedstyrtningsfarer eller fund af farlig ammunition af genstande eller områder, som f.eks. skal undersøges af politiets teknikere eller anden sagkyndig

- Eftersøgning af forsvundne/savnede/forulykkede personer.

 

Opgaver ved katastrofer

Opgaver ved katastrofer omfatter blandt andet:

- Afspærring af havneområder,hvor der frygtes oversvømmelser

- at kunne bistå ved evakuering

- at kunne bistå ved tilskadekomst

- at kunne etablere tilsyn med evakuerede områder 

- evt. at kunne bistå ved begrænsning af opståede skader på bygninger og materiel


Særlig hjælp

Medlemmerne i kompagniet er også uddannet til at løse opgaver for politiet under spændingsperioder og i krise/krig.

Denne indsættelsesform kræver en tilladelse fra Forsvarsministeren da opgaveløsningens karakter vil betyde at vi bærer våben.

Disse opgaver falder ind under særlig hjælp og vil være
- eftersøgning og anholdelse af særlig farlige og bevæbnede personer
- bevogtning af samfundsvigtige installationer eller særligt vigtige personer
- observationer og indsats i forbindelse med terrorgruppers forsøg på landgang

Al indsats både i fredstid og i krise/krig vil være koordineret/ledet af en polititjenestemand. Dette betyder ikke at der altid vil være en polititjenestemand fysisk tilstede under opgave løsningen, vi uddanner vore befalingsmænd af sergent-rang og derover til TaktiskLeder Hjemmeværn.


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring