Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Politihjemmeværnet Aalborg Syd

​​Politihjemmeværnet Aalborg Syd er en del af det "grønne" Hjemmeværn og en aktiv samarbejdspartner under Nordjyllands Politi. 

Vi bistår bl.a. Nordjyllands Politi med trafikregulering i forbindelse med cykelløb og andre større sportsbegivenheder. 

Vi deltager i afspærring af gerningssteder og skadesteder. 

Vi assisterer med mandskab, materiel og køretøjer i forbindelse med sneberedskab, stormflodsberedskab og andre samfundsstøttende aktioner.

Politihjemmeværnet Aalborg Syd er hjemmehørende i Aalborg med adresse på Kornblomstvej 20, tæt ved Aalborg Sygehus Syd.

Vort primære indsatsområde​ er den sydlige del af Aalborg Kommune, men støtter Nordjyllands Politi i hele politikredsen i samarbejde med de 3 øvrige Politikompagnier og Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland.
 

Vi arbejder med en forholdsvis kort varslingstid, hvilket gør at kompagniet er i stand til at være på et skadested inden for få time​r


 

Politihjemmeværnet Aalborg Syds Mission
• Kompagniet skal være en integreret del af samfundet og politikompagniets eksistensgrundlag er dets politimæssige og militære troværdighed, medlemmernes engagement og befolkningens tillid. 

• Kompagniet skal være et ansvarligt, professionelt og serviceorienteret politikompagni i overensstemmelse med et moderne samfunds krav og forventninger. 

• Kompagniet skal bruge sin autoritet og lovlige magtbeføjelser på en hensynsfuld, forsvarlig og fornuftig måde i overensstemmelse med gældende lov og Humanitær Folkeret. 

• Kompagniet skal optræde retfærdigt, upartisk og med respekt for det enkelte menneske og dets rettigheder, således at medlemmerne har borgernes agtelse og tillid. 

• Medlemmerne vil gennem deres ekspertise, høje uddannelses- og beredskabsniveau sikre en hurtig assistance til de af politimesteren og forsvaret stillede opgaver. 

• Kompagniets beredskab sikrer, at politikompagniet med kort varsel kan stille sin organisation, materiel og personel til rådighed for samfundet i fredstid, katastrofe- og nødsituationer samt i krise og krig. 

• Kompagniet anvender de ressourcer, som stilles til dets rådighed, på en forsvarlig og effektiv måde. 

• Medlemmerne skal gennem deres korrekte påklædning, holdninger og opførsel virke som forbillede for de øvrige medlemmer af hjemmeværnet. 

Politihjemmeværnet​ Aalborg Syds Vision
• Politikompagniet skal være kendt som en respekteret del af lokalsamfundet og medvirke til at fastholde og styrke lokalbefolkningens forsvarsvilje. 

• Politikompagniet skal tilpasse strukturen i overensstemmelse med opgaverne. 

• Politikompagniet skal uddanne medlemmerne til at løse de pålagte opgaver. 

• Politikompagniets aktiviteter skal indeholde udfordringer, kvalitet og oplevelse. 

Bliv frivillig
 
Hærhjemmeværnets frivillige kommer fra alle dele af samfundet – til fælles har de en interesse for forsvar og et ønske om at hjælpe samfundet og gøre en forskel.
 
​​

 OE Nyheder

 Enhedsoversigt

 Kortoversigt

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring