Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Politihjemmeværnskompagni Aalborg Syd

Politihjemmeværnskompagni Aalborg Syd er en del af det "grønne" Hjemmeværn og en aktiv samarbejdspartner under Nordjyllands Politi. 

Vi bistår bl.a. Nordjyllands Politi med trafikregulering i forbindelse med cykelløb og andre større sportsbegivenheder. 

Vi deltager i afspærring af gerningssteder og skadesteder. 

Vi assisterer med mandskab, materiel og køretøjer i forbindelse med sneberedskab, stormflodsberedskab og andre samfundsstøttende aktioner.

Politihjemmeværnskompagni Aalborg Syd er hjemmehørende i Aalborg med adresse på Kornblomstvej 20, tæt ved Aalborg Sygehus Syd.

Vort primære indsatsområde​ er den sydlige del af Aalborg Kommune, men støtter Nordjyllands Politi i hele politikredsen i samarbejde med de 3 øvrige Politikompagnier og Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland.
 

Vi arbejder med en forholdsvis kort varslingstid, hvilket gør at kompagniet er i stand til at være på et skadested inden for få time​r


 

Politihjemmeværnskompagni Aalborg Syds Mission
• Kompagniet skal være en integreret del af samfundet og politikompagniets eksistensgrundlag er dets politimæssige og militære troværdighed, medlemmernes engagement og befolkningens tillid. 

• Kompagniet skal være et ansvarligt, professionelt og serviceorienteret politikompagni i overensstemmelse med et moderne samfunds krav og forventninger. 

• Kompagniet skal bruge sin autoritet og lovlige magtbeføjelser på en hensynsfuld, forsvarlig og fornuftig måde i overensstemmelse med gældende lov og Humanitær Folkeret. 

• Kompagniet skal optræde retfærdigt, upartisk og med respekt for det enkelte menneske og dets rettigheder, således at medlemmerne har borgernes agtelse og tillid. 

• Medlemmerne vil gennem deres ekspertise, høje uddannelses- og beredskabsniveau sikre en hurtig assistance til de af politimesteren og forsvaret stillede opgaver. 

• Kompagniets beredskab sikrer, at politikompagniet med kort varsel kan stille sin organisation, materiel og personel til rådighed for samfundet i fredstid, katastrofe- og nødsituationer samt i krise og krig. 

• Kompagniet anvender de ressourcer, som stilles til dets rådighed, på en forsvarlig og effektiv måde. 

• Medlemmerne skal gennem deres korrekte påklædning, holdninger og opførsel virke som forbillede for de øvrige medlemmer af hjemmeværnet. 

Politihjemmeværnskompagni Aalborg Syds Vision
• Politikompagniet skal være kendt som en respekteret del af lokalsamfundet og medvirke til at fastholde og styrke lokalbefolkningens forsvarsvilje. 

• Politikompagniet skal tilpasse strukturen i overensstemmelse med opgaverne. 

• Politikompagniet skal uddanne medlemmerne til at løse de pålagte opgaver. 

• Politikompagniets aktiviteter skal indeholde udfordringer, kvalitet og oplevelse. 

Bliv frivillig
 
Hærhjemmeværnets frivillige kommer fra alle dele af samfundet – til fælles har de en interesse for forsvar og et ønske om at hjælpe samfundet og gøre en forskel.
 
​​

 OE Nyheder

 Enhedsoversigt

 Kortoversigt

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224