Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Politihjemmev�rnskompagni SvendborgEr du motivere
t af at hj�lpe dine medmennesker og klar p� en uvant frivillig hverdag? 

- S� mangler vi din hj�lp!

 
Politikompagni Svendborg er en speciel enhed under Hjemmev�rnsdistrikt Fyn, men har en lang tradition for at st�tte og hj�lpe politiet i omr�det. 
Politikompagniet har til opgave at st�tte Fyns Politi i Svendborg kommune.
Arbejdsomr�det d�kker dog hele Fyn med omkringliggende �er,
i samarbejde med andre politikompagnier.
Politiet er taknemmelige for vores hj�lp og rekvirerer os ofte, derfor s�ger vi flere m�nd og kvinder, der er klar til at l�se vigtige opgaver, og yde en frivillig indsats for samfundet.

 
Vores opgaver inkluderer:
  • Afsp�rring ved gerningssteder, herunder grovere forbrydelser og brande, ofte indtil tekniske unders�gelser er afsluttet.
  • Evakuering, afsp�rring og bevogtning ved omfattende ulykker og katastrofer.
  • F�rdselsregulering ved st�rre arrangementer,
    f.eks. sportsevents og koncerter m.m.
  • Efters�gning af savnede og bortg�ede personer.
  • Transport af politiets materiel og k�ret�jer.
 
Vi forventer at du enten har aftjent v�rnepligt eller er villig til at gennemg� hjemmev�rnets lovpligtige uddannelse (LPU), ca. 300 timer, indenfor 3 �r.
Alle f�rdiguddannede skal yde mindst 24 timers tjeneste, dog forventer vi at du deltager i minimum 2 planlagte inds�ttelser om �ret. I kompagniet f�r du et unikt f�llesskab og mange ligesindede kammerater.
Politikompagni Svendborg har et h�jt aktivitetsniveau, med mange varslede og akutte inds�ttelser.
Vi uddanner vores folk godt og uddannelsen omfatter emnerne afsp�rring, bevogtning, adgangskontrol, f�rdselsregulering, regler for magtanvendelse, anholdelsesregler og anvendelse af politiets materiel. Denne uddannelse gennemf�res til dels af polititjenestem�nd.
 
Har du lysten til at blive leder, s� kan vi levere en fantastisk f�reruddannelse, der ogs� giver v�rdifulde v�rkt�jer, der kan bruges civilt. ​
 

 OE Nyheder

 Enhedsoversigt

 Kortoversigt

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224