Topbanner
 

 Reklamespot for Hjemmeværnet

 
 

 Tema: Kapacitetsopbygning

 

Hjemmeværnets bidrag til Danmarks internationale stabiliseringsindsatser består af militær kapacitetsopbygning, støtte til civil genopbygning,  støtte til humanitære indsættelser og øvrige internationale opgaver, herunder bevogtningsopgaver.

 

 Enhedsoversigt

 
 

 Ministerområdet

 

Hjemmeværnskommandoen - Overgaden oven Vandet 62B - 1415 København K - Telefon: +45 7245 2000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224