Topbanner
 

 Reklamespot for Hjemmeværnet

 
 

 Tema: Støtte til Forsvaret

 

Hjemmeværnet deltager som en del af det militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af opgaver - nationalt og internationalt.

De frivillige soldater støttede Forsvaret med 385.934 timer i 2014.


Klik på billedet og læs mere
 

 Enhedsoversigt

 
 

 Ministerområdet

 

Hjemmeværnskommandoen - Overgaden oven Vandet 62B - 1415 København K - Telefon: +45 7245 2000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224