Topbanner

Hjemmeværnseskadrille 221 Arresø

​​

Flyverhjemmeværnet
Flyverhjemmeværnet er en særligt specialiseret del af Hjemmeværnet, som først og fremmest har til opgave at støtte Flyvevåbnet m​ed at bevogte og sikre de danske flyvestationer.

Flyverhjemmeværnet har også aftaler med civile lufthavne om hjælp i krisesituationer og støtter ligeledes andre myndigheder, som fx politiet, ved eftersøgninger og naturkatastrofer.

Flyverhjemmeværnet er organiseret i eskadriller, som er fordelt rundt omkring i Danmark. Eskadrillerne er tilknyttet en lokal militær flyvestation eller civil lufthavn, men Flyverhjemmeværnets frivillige kan sendes ud til opgaver i hele landet, når der er brug for det.
 


HVE221 Arresø dækker det nordsjællandske område og er hjemmehørende på Lundehøjgård på Hesselsgårdsvej 42 i Høvelte. HVE221 har en aktiv styrke og en passiv styrke.

Den aktive del består af følgende enheder: 

Musikkopset:
Vi har en gruppe dygtige musikere, der spiller ved diverse arrangementer og festlige anledninger.

Kommandoelementet: 
Fører stabens underlagte og tilgående delinger og grupper. Planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere uddannelsen ved eskadrillen.

 

Signalelementet: 
Står for kommunikation og information imellem de forskellige enheder, internt som eksternt. Sikre at Kommandoelementet har det stor overblik.

Forsyningselementet: 
Varetager eskadrillens forsynings- og transportopgaver. Forestår forplejning ved eskadrillens underlagte enheder. 

Security Force delingen:
Nærforsvar, kamp og objektsikring 
Fleksibel indsættelse til støtte for bevogtningen i samarbejde med bevogtningsgrupperne og bevogtningsassistenterne.

Bevogtningsdelingen:
Opstiller bevogtningsgrupper, uddanner nyt personel. Adgangskontrolpost, perimeter patrulje, bevogtning, sikring og overvågning.​

​​


Bliv frivillig
Flyverhjemmeværnets frivillige kommer fra alle dele af samfundet – til fælles har de en interesse for forsvar, fly og flyvning og et ønske om at gøre en forskel.

Har du det der skal til.....

Hjemmeværnet har brug for:

·         Ansvarbevidste Teamplayere

·         Folk der har et overskud til at hjælpe andre

·         Folk som kan holde hovedet koldt i vanskelige situationer


Fordele ved et medlemskab i HVE 221:

·         Lær at samarbejde i et team

·         Lær at give og modtage instruktioner

·         Lær at klare dig under vanskelige forhold

·         Lær at lede andre

·         Få et større netværk 

  
Er du interesseret så henvend dig til:

Eskadrillechef Morten F. Jensen, 
Tlf.: 5168 6499

E-mail:  hve221-ec@hjv.dk
​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

 OE Nyheder

 
 

 Enhedsoversigt

 
 

 Kortoversigt

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224