Topbanner

HJVK 21-2708 Aulum

HJVK 21/2708 Aulum 
 
Aulum kompagniet
Hjemmeværnskompagni 2708 eller 2108 som kompagniet hed indtil 1. april 1964.
Hjemmeværnskompagni 2108 blev stiftet 1. maj 1949, som en direkte overgang fra datidens
hjemmeværnsforening og frihedskæmper fra 2. verdenskrig. Pastor Bønding og Dyrlæge Andersen,
var blandt de initiativtager som i efterkrigstiden var foregangsmænd for det Hjemmeværn der blev oprettet med base i Aulum.
Den 11 maj 1955 fik 2108 overdraget en byggegrund på Markedspladsen i Aulum, af Aulum –
 Hodsager sogneråd, derefter gik man i gang via frivillig arbejdskraft at nedrive Aulum
byskoles gl. nedlagte gymnastiksal, for derefter at opføre en Hjemmeværnsgård af de brugte
byggematerialer på den nyerhvervede byggegrund. Hjemmeværnsgården ligger stadig på
samme adresse på Markedspladsen og er løbende blevet renoveret, men fungerer ikke som
lokalitet for Hjemmeværnet mere.
Hjemmeværnskompagni 2108 hørte administrativt under Hjemmeværnsdistrikt Holstebro fra
1. maj 1949 til og med 31. april 1964. Fra 1. maj 1964 ændres kompagninavn til
Hjemmeværnskompagni 2708 Aulum. En ny kommandostruktur blev iværksat med nyoprettet
Hjemmeværnsdistrikt 27 Herning, med base i Ikast og dermed blev Hjemmeværnskompagni
2108 overflyttet til det nye distrikt og dermed nyt kompagni nummer.
I over 35 år fungerede Hjemmeværnet og dermed Hjemmeværnskompagni 2708 ud fra de
kriterier som kommandoen og vores politikere udstak – en periode som indebar opstilling og
uddannelse til at imødegå en evt. fjende som formentlig kom fra Østeuropa.
Følgende har været chef for Hjemmeværnet i Aulum
HJVK 2108  1/5 1949  -  31/3 1964
1/5   1949  -  15/8   1954 Pastor Bønding
16/8 1954  -  1/10   1958 K. E. Hjelmager
2/10 1958  -  31/1   1962 Gerhard Vad
½   1962  -    1/1   1963 John Dyhr
2/1   1963  -  30/4   1967 Aksel Kiilerich
HJVK 2708 ¼ 1964  -  31/7 2000
1/5   1967  -  31/10 1971 Gerhard Vad
1/11 1971  -  31/12 1980 TH. Nielsen
1/1   1980  -  31/12 1989 Preben Johansen
1/1   1990  -  30/4   1996 P. K. Poulsen
1/5   1996  -  31/7   2000 Christian Holt
Christian A. Holt.
 


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224