Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Flyverhjemmeværnseskadrille 273 Ikast

Flyverhjemmeværnseskadrille 273 Ikast
Er hjemmehørende på Teglvænget i Herning, med dejlige store, nyistandsatte lokaler.

Flyverhjemmeværnseskadrille 273 Ikast har medlemmer i et meget stort geografisk område, fra Struer i nord til Brande i syd og fra Brædstrup i øst til Skjern i vest.
 
 Der er derfor også en meget stor forskellighed af personer i eskadrillen. Aldersmæssigt er spredningen også stor, den ældste er fra flyverhjemmeværnets barndom og den yngste 18 år.
Opgaverne er først og fremmest at støtte flyvevåbenet med overvågning og bevogtning på og omkring flyvestationer. Bistand til flyvevåbnets uddannelse af piloter – personel og værnepligtige. 

Vores uddannelser gør os i stand til at hjælpe ved katastrofe brand og miljø. Vores store forskelligheder som personer, uddannelse og lokalkendskab gør os i stand til at løse mange forskellige opgaver forskellige steder i landet, primært i lokalområdet, men kan også flytte rundt til opgaver i hele landet. Vi øver og forbereder os dog primært til at kunne blive indsat som støtte for flyvestation Karup.
 
Eskadrillen råder over:
 
·      Security Force, første deling på opgaven med kort mødetid.
 
·      Bevogtningsassistenter, der er vagtens vagter.
 
·      Bevogtningsdeling, som tager vagten rundt i området.
 
·      Forsyningsgruppe sørger for at vi alle har det materielt vi skal bruge
 
·      Signalgruppen klarer opgaven med at radioer, telefoner og ordonnans er brugbart
 
·      Kommandogruppen skal skaffe sig overblik over situationen, lede og fordele opgaverne.
 
En gruppe består af 8-10 mand som samlet i 2-3 grupper udgør en deling på ca. 30 personer
 
Eskadrillen har et godt sammenhold, og er åben for at lukke flere ind i det. Så har ovenstående gjort dig
nysgerrig efter at vide mere, kan følgende personer kontaktes.
 
Eskadrillechef Jan M Andersen 9133 2731
Rekrutteringsofficer  Bent Schmücher 23484284
 
 
Om Hjemmeværnet
Hjemmeværnet er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
Hjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.
 
Vores mission
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.
 
 
Vores vision
  • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
  • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
  • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
 
 
Om Flyverhjemmeværnet
Særlige sikkerhedsregler kræver særligt uddannet personel. Nye medlemmer i Flyverhjemmeværnet skal tage Hjemmeværnets militære grunduddannelse, som er fælles for alle værnsgrene. Herefter får Flyverhjemmeværnets frivillige en specifik uddannelse. Den giver dem kompetencer til at arbejde under de særlige sikkerhedsregler, der gælder i såkaldte flyveoperative områder – fællesbetegnelsen for lufthavne og flyvestationer. Mange steder tilbydes desuden en lokal uddannelse, der knytter sig til den lufthavn, man hører til.
 
Efter grunduddannelsen er der mulighed for videre uddannelse, eksempelvis:
  • til bevogtningsassistent på linje med flyvevåbnets egne bevogtningsspecialister
  • til Security Force som med kort varsel skal kunne udføre den specialiserede sikring af fly og flyspecifikt materiel
  • at blive observatør eller navigatør – eller pilot, hvis man i forvejen har flycertifikat
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring