Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Nytårsmønstring 2023

FLT 135,'s nytårsmønstring 2023 på hjemmeværnsgården Essen 4, Kolding, med besøg af Koldings Borgmester, Chef Marinehjemmeværn, Chef Marinestation Slipshavn m.fl.

10-01-2023

​​​​​​​​​​​​​​​

Den 7. januar 2023 afholdtes flotillens nytårsmønstring, med ca. 40 deltagere og besøg af Koldings Borgmester Knud Erik Langhoff, Chef Marinehjemmeværnet Kommandør Henrik Holck Rasmussen, Sektionschef Marinestation Slipshavn Orlogskaptajn Mads Sørensen, Chef Hjemmeværnsflotille Fredericia Kaptajnløjtnant Arne Walther, Kompagnichef Hjemmeværnskompagni Kolding Niels Ole Priisholm og Formand for Danmarkssamfundet Kolding Daniel Klestrup Bjærge.

Mønstringen blev indledt med parade udendørs, og efter aftrædning blev der inviteret indenfor.

Lokalformand for Danmarkssamfundet præsenterede den tildelte fane og fortalte om Danmarkssamfundets rolle og opgave med at udbrede og bevare viden om Dannebrogs betydning i det danske samfund. Fanen blev traditionelt indviet med i slåning af 3 søm, af henholdsvis Danmark samfundets lokalformand, Kolding Kommunes Borgmester og en repræsentant for flotillen.

Flotillechef KL Lars Asp Møller bød velkommen, og holdt sin nytårstale til flotillen, omhandlende bl.a. flotillens historie, og historien bag vores våbenmærke "Flækøjet" og flotillens konkrete virke i det forgangne år. Flotillechefens tale kan læses her​​.

Borgmester Knud Erik Langhoff holdt en fin takketale til flotillen, hvor han især på vegne af byens borgere fremhævede flotillens frivillighed og engagement i det danske totalforsvar som med-virkende til at sikre tryghed for borgerne i disse svære krisetider i Europa og Danmark med klar reference til bl.a. hændelserne i Østersøen omkring Bornholm.

Efter Borgmesterens tale blev der uddelt 2 x 10 års hæderstegn til MG Bjarne Eliasen og MG Nicolai Skov Ehlers Kristensen, 40 års hæderstegn til SG Vilhelm Lind , samt 50 års hæderstegn til MG Andreas Thodsen Rudbeck. 

MG Jan Burglin Arentoft blev udnævnt til Rekrutteringsofficers med rang af Løjtnant og modtog sine nye distinktioner af Flotillechefen.

Desuden modtog MG Mike Saatterup Lund skydemærke i sølv for dygtig skydning med gevær M95.

Marinehjemmeværnets Chef Kommandør Henrik Holck Rasmussen, holdt et spændende indlæg om  Marinehjemmeværnets rolle nu og i fremtiden ligeledes set i det aktuelle perspektiv med øgede spændinger i bl.a. Østersøen og Nordatlanten. Der blev også nævnt noget om nye skibe til marinehjemmeværnet !!!

Sektionschef Marinestation Slipshavn Orlogskaptajn Mads Sørensen orienterede om Marinehjemmeværnsskolens aktiviteter og planer for 2023 og udtrykte glæde over, at skolen nu atter var oppe i fulde omdrejninger efter en periode med lav styrefart.

Efter talerne blev der budt på "Gule Ærter med flæsk og medister" og fri snak. 

Kl. ca.​ 13:30 blev fanen ført ud og Nytårsparolen 2023 erklæret for afsluttet.


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring