Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Patruljedeling

​​​Patruljedelingen er kompagniets spydspids.

Herunder kan du læse lidt mere om hvilke opgaver, uddannelser og krav der er til patruljens folk.

Er det noget for dig så kontakt os for mere information. Se nedenunder.


 

Opgaverne:

En patruljes primære funktion er at indhente oplysninger om modstanderen uden selv at
blive opdaget. Vi udfører opgaver som:
• Overvågning – en kontinuerlig observation af faste objekter eller personer i en længere periode, med henblik på at indsamle efterretninger for egne styrker.
• Opklaring – afsøgning af fastsatte områder med henblik på at afklare modstanderens
position og styrke.
• Mindre kampopgaver – f.eks. kamppatruljer, raids og selvforsvar.
Patruljedelingens opgaver ligger primært indenfor det militære område, men kan efter behov støtte civile myndigheder som f.eks. politiet.

Uddannelsen:

Uddannelsen til patruljesoldat er krævende og stiller høje krav til den enkelte. Uddannelsen følger en todelt plan, hvor første del er en forudsætning for en fremtidig plads i patruljen, og hvor anden del er videreudannelse og specialisering i patruljevirket. Uddannelsesvejen for en ny ansøger ser således ud:
Første del:
• Grundlæggende Patruljekursus (4 forlængede weekender)
Anden del:
• Videregående Patruljekursus (2 weekender og 1 uge)
• Taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand (1 weekend)
• Specialistuddannelse (f.eks. sanitets-, signalmand eller spejder)
• Befalingsmandsuddannelse (for patruljeførere og næskommanderende)
• Vedligeholdende uddannelse ved enheden (skydning, idræt mm.)
Uddannelsen foregår ved:
• Patruljedelingen og andre Patruljeenheder
• Hjemmeværnets og Forsvarets Skoler
• Udenlandske Enheder og Skoler

Kravene:

Patruljedelingen stiller høje, men rimelige krav til personel på alle niveauer. Medlemmer af patruljedelingen skal bestå samme grundlæggende fysiske krav som ansatte i forsvaret, og det forventes, at medlemmerne selvstændigt holder deres fysiske form ved lige. Delingen kontrollerer halvårligt den fysiske tilstand ved en fysisk prøve.
Her testes deltagerens:
• Styrke
• Udholdenhed
• Orienteringsevne
• Omstillingsparathed
For en Patruljesoldat er træning ikke en pligt, men en livsstil. Derfor skal prøverne kunne aflægges på et hvilket som helst sted og tidspunkt samt under alle slags forhold. Prøven vil altid indeholde uventede elementer, hvilket stiller yderligere krav til Patruljesoldatens fysiske og mentale form. Funktionen som Patruljesoldat er yderst tidskrævende, og de fleste bruger typisk mellem 500 og 1000 timer årligt Det er derfor vigtigt, at den enkelte soldat organiserer
hverdagen, således at tjenesten i delingen får den nødvendige opmærksomhed. Det at være
patruljesoldat er en holdsport, og man forpligter sig derfor overfor sine kammerater mht.
deltagelse og engagement.

Ansøgeren:

Delingen optager løbende nye medlemmer. Som ansøger skal du først bestå den fysiske optagelsesprøve, som er nævnt på s.8, hvilken efterfølges af en optagelsessamtale.
Indtil du har bestået den Grundlæggende Patruljeuddannelse (GPU) vil du være på prøve i delingen, og du vil blive vurderet ud fra kriterierne:
• Holdning
• Fysik
• Militær erfaring og kompetence
• Sociale Kompetencer
• Aktivitetsniveau og kommunikative evner
Såfremt du findes egnet, tildeles du en funktion i en af vores patruljer. Hvis du ikke findes egnet, overføres du til anden tjeneste. Du kan i så fald få hjælp til en træningsplan, således du kan prøve igen på et senere tidspunkt. Det er et krav, at du som minimum består den Grundlæggende Patruljeuddannelse, før du kan tildeles en fast plads i Patruljedelingen.

Ønsker du at søge ind som aspirant i Patruljedelingen i Hjemmeværnskompagni Fredericia , skal du kontakte os på: hvkfrc-rekspec1-1@hjv.dk eller på tlf. 5184 0169​, eller KC Per Melin på tlf. 51345993 eller på mail hvkfrc-kc@hjv.dk​ hvorefter du vil blive indkaldt til en personlig samtale.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring