Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bliv medlem - en guide til at blive medlem af HVK Rosenborg - Livjægerne

Topbanner

Bliv medlem - en guide til at blive medlem af HVK Rosenborg - Livjægerne

Hav dit NemID, dit CV og dine uddannelsesbeviser klar, så du kan uploade dem til din ansøgning​.

Hvordan du kan blive medlem af HVK Livjægerne - og af Hjemmeværnet i det hele taget.

​​​​​​​​​​​​​​​

Vil du søge om optagelse i Hjemmeværnet - eller er du allerede medlem?

Hvis du ønsker, at søge om optagelse i Hjemmeværnet, så skal du til en Orienteringssamtale og derefter lave en ansøgning om medlemskab i Hjemmeværnet. Du vil typisk komme til Orienteringssamtale ved det kompagni, du retter henvendelse til omkring optagelse og/eller gerne vil være tilknyttet. I tilknytning til Orienteringssamtalen eller umiddelbart efter laver du selve ansøgningen. Se mere nedenfor.

Er du allerede medlem af Hjemmeværnet, men ønsker at blive tilknyttet Hjemmeværnskompagni Livjægerne, skal du typisk også til en samtale i kompagniet. Herefter skal der laves en såkaldt "Flyttepose". Bestemmelser om flytning fra en enhed til en anden er beskrevet i Hjemmeværnsbestemmelse 400-100 (HJVBST 400-100), og "flytteposen" findes som bilag 7 til HJVBST 400-100.

I begge tilfælde er du meget velkommen til at kontakte kompagniet, så inviterer vi dig til samtale - og vi hjælper dig videre i processen. Du kan kontakte os på mail - på mailadressen: hvkliv-info snabel-a hjv.dk

Ansøgningens vej

Her beskriver processen omkring en ansøgning om medlemskab af Hjemmeværnet. Dette for at informere dig om, hvad der sker - og også for at oplyse om, at det kan tage lidt tid at behandle en ansøgning.​​Orienteringssamtalen

Indledningsvis vil vi holde en samtale med dig som ansøger, her vil vi orienterer bredt om Hjemmeværnet og vores kompagni Hjemmeværnskompagni Rosenborg - Livjægerne. Vi spørger til din baggrund for at søge om medlemskab af Hjemmeværnet og din generelle baggrund - og meget mere. Og du har selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål mm. Orienteringssamtalen gennemføres typisk i vores kompagnilokaler - men den kan også foregå hjemme hos dig privat.

Du vil herefter blive bedt om at udfylde og underskrive en Samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen er en forudsætning for, at Hjemmeværnet må sagsbehandle din ansøgning og i den forbindelse indhente forskellig oplysninger om dig.

Vi vil også bede dig om at udfylde et skema med dine kontaktoplysninger mm. - og vi vil evt. også tage mål til din uniform.

Du får herefter mulighed for at lave selve din ansøgning. Ansøgningen er elektronisk - og har du mere lyst til at sidde hjemme i ro og mag og lave ansøgningen, så er du meget velkommen til det. Så sender vi dig en mail med et link til ansøgningsformularen. Du har mulighed for at uploade uddannelsesbeviser mm. Du skal bruge NemID i forbindelse med udfyldelse og indsendelse af din ansøgning.

Den som har gennemført Orienteringssamtalen med dig, skal efterfølgende lave en konklusion på samtalen og dens forløb - og indsende disse oplysninger i et konklusionsskema. Det sker også elektronisk.


Behandling af ansøgning​​ ved Forsvarets Personeltjeneste (FPT)

Det er Forsvarets Personeltjeneste (FPT), der sagsbehandler din ansøgning. I forbindelse med sagsbehandlingen trækker FPT en række oplysninger fra forskellige registre. Det er det, du giver tilladelse til i Samtykkeerklæringen. Der trækkes bl.a. oplysninger fra CPR-registeret, evt. sessions- og værnepligtsoplysninger,  evt. militære stamoplysninger. Der sker en vurdering af din ansøgning ved Hjemmeværnets Kommandolæge - og har du medsendt lægeerklæring indgår den i kommandolægens vurdering.

I forbindelse med behandling af din ansøgning indhentes der også oplysninger om dig hos Rigspolitichefen (RPC) og Generalauditøren (GAU). F.eks. vil evt. straffesager om narkotiske stoffer, vold eller våben typisk medfører et afslag på en ansøgning.

Alle oplysninger behandles selvfølgeligt fortroligt - og tilgår aldrig kompagniet.


Vurdering i Distriktsudvalget (DU)

Din ansøgning - med alle de indhentede oplysninger - sendes nu til vurdering hos et Distriktsudvalg (DU). 

Distriktsudvalget består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. Formanden udpeges af Forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.

Der indstilles et medlem pr. kommune til Hjemmeværnets Distriktsudvalg, dog således at der indstilles mindst fire medlemmer pr. distriktsudvalg.​

Mødefrekvensen i Distriktsudvalgene varierer og har dermed betydning for sagsbehandlingen af din ansøgning.Afgørelse på ansøgning ved Forsvarets Personeltjeneste (FPT)

Distriktudvalgets indstilling sendes retur til Forsvarets Personeltjeneste. I forbindelse med den sidste sagsbehandling af din ansøgning, vil der på ny ske en kontrol ved Rigspolitichefen og Generalauditøren.

Du vil herefter modtage svar på din ansøgning i din eB​oks - svaret vil være enten et kontrakttilbud eller afslag.

Får du et kontrakttilbud, er det vigtigt at du acceptere dette kontrakttilbud - og at du gør det rimeligt hurtigt - ellers risikere du, at kontrakttilbuddet forældes, og at der skal laves en ny ansøgning.

Efter du har accepteret kontrakttilbuddet, får kompagniet automatisk svar om, at du er blevet medlem af Hjemmeværnet og tilknyttet kompagniet. 

Kompagniet skal herefter oplyse, i hvilken stilling og enhed i kompagniet du skal placeres - og du bliver tildelt et Medarbejder-nummer (MA-nr.).

Du er herefter fuldgyldigt medlem af Hjemmeværnet, placeret i kompagniet og skal derfor iklædes (have din uniform), have din øvrige udrustning udleveret - og der skal lægges planer for din uddannelse. Det hele står kompagniet klar til at hjælpe dig med.​Opdatering: Siden opdateres og suppleres løbende – seneste opdatering 23 DEC 22​​Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring