Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

 Hvem er vi HVKMORS


Hvem er vi? 

Hjemmeværnskompagni HVK MORS, er et såkaldt "Områdekompagni".

Vi løser Hærhjemmeværnets kerneopgaver, som er overvågning, bevogtning og støtte til det øvrige lokalforsvar og det civile samfund.  Derudover løser vi opgaver for Politiet.

Vi var f.eks. med til at afvikle en del af de praktiske forhold omkring sikkerheden ved præsident Bushs besøg i 2005, og vi afholder løbende uddannelse og øvelser for at vedligeholde vores kompetencer.

Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker.

Organisation
Opgaverne bliver løst af medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse.

Som medlem en man sammen med 8-10 andre i en gruppe, der sammen med 2-3 andre grupper/tropper indgår i en deling på ca. 30. Kompagniet har 4 delinger som er beskrevet til højre.

Ledelse

Vores ledelse består af bl.a. 

 

Kompagnichef 

Henrik Tang Jensen: 

Den overordnede ansvarlige for kompagniet

      Tlf. 72 42 06 82

 

·     Næstkommanderende 

Lars K. Sandal: 

Ansvar for kompagniets uddannelsesvirksomhed

      Tlf. 72 42 06 53

 

·     Kommandobefalingsmand

Jan Thingholm Iversen: 

Ansvar for administration af kompagniet      

Tlf. 72 24 37 23

 


Informationsbefalingsmand 

Henrik Tang Jensen: 

Ansvar for den interne og eksterne information

Tlf. 72 42 06 82


Politideling

René Isaksen Nielsen:

Ansvaret for PO-Delingen

Tlf. 60 54 19 69


Kommandodelingen,

Der styrer og støtter resten af kompagniet. Delingens aktivitetsniveau varierer fra højt til middel alt efter den enkeltes funktion.

 

Bevogtningsdelingen.

Der arbejder med overvågning, sikring, kamp og katastrofeberedskab. Delingen har et højt aktivitetsniveau, for den er kompagniets beredskab, og skal derfor kunne stille op med kort varsel.

 

Hjemmeværnsdelingen.

Der arbejder med overvågning og mindre bevogtningsopgaver. Delingen har et middel aktivitetsniveau.

 

Overvågningsdelingen.

Der arbejder med overvågning og melding/indrapportering. Delingen har et lavt aktivitetsniveau.

 

Politideling.

Her i dag mange forskellige opgaver. Før i tiden, var det faktisk kun trafikregulering, hjælp til stormflod og en gang imellem afspærring af et gerningssted. I dag er samarbejdet med politiet udvidet, og der en hel masse forskellige opgaver, som politikompagnierne støtter politiet i. 


​.Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring