Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Historie

​Ærkebiskop Absalon

På denne side kan du læse om kompagniets historie. Historien er skrevet i en kronologisk rækkefølge, så det nyeste står først.

Siden er under opbygning

Hjemmeværnskompagni Amager bliver til Hjemmeværnskompagni Svanemøllen

Her kommer lidt tekst om dato/årsag for ændringen fra HVK Amager til HVK Svanemøllen

Med et nyt navn, følger selvfølgelig også et nyt kompagnimærke. Mærket forestiller ærkebiskoppen Absalon og er baseret på den kendte rytterstatue på Højbro Plads. I baggrunden er Dannebrog og nederst på mærket er de 3 bølger, der kendes fra Hjemmeværnsdistrikt Københavns mærke.

Der har i kompagniet været udskrevet en konkurrence, hvor medlemmerne har kunne komme med forslag til nye mærker, ligesom soldaterne også har været med til at udvælge det endelige mærke.

hvmsvmaermemaerke.jpg 
 
Valdemar Den Store skænkede i 1186 borgen Havn (København) og Amager til Absalon. Absalon er kendt som Københavns stifter, men de færreste ved at han faktisk også ejede Amager. Absalon er således et godt symbol på kompagniets tilknytning til både Amager og København.

Absalon er kendt i Danmarkshistorien som en stor kriger, men han drog dog ikke på korstog, som ellers var oppe i tiden. Absalon valgte ret tidligt i sit liv, at fokusere på det civile hverv inden for kirken, frem for at blive korsfarer som hans bror Esbern Snare, der blandt andet deltog i korstoget mod Saladin.
Selvom Absalon havde valgt kirkens vej og var blevet biskop i en ung alder, så var han ikke bleg for at samle sværdet op, når riget var truet. Absalon deltog i kampagner mod Vendernes Rügen, Pommern og andre han anså for trusler mod Danmark.
På præcis samme måde som vi i Hjemmeværnet har en lang tradition for at være fredelige civilister, der dog er klar til at forsvare vort fædreland.

Hjemmeværnskompagni Amager

Her kommer lidt tekst om HVK Amager's historie..


Kompagnichefer gennem tiden

Kiehn E. Jensen 2021-
Tim Dalvang 2020 - 2021
Kiehn E. Jensen  2006 - 2020
Poul B. Korte 2002 - 2006
Kiehn E. Jensen 1996 - 2002
Leif Gullaksen 1991 - 1996
Svend Aage E. Vraa 1978 - 1991
Leif Stech 1958 - 1978
Carl Martinsen 1955 - 1958

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring