Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hvem er vi

​Hjemmeværnskompagni Varde er et Områdekompagni med 1 kommandodeling og 2 bevogtningsdelinger, beliggende i Varde.


Hvem er vi ?
Vi deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, herunder opgaver, der støtter øvrige myndigheder i deres opgavevaretagelse. Vi stiller således vores kompetencer til rådighed for hele samfundet.  Vi spiller en aktiv og vigtig rolle i samfundets samlede beredskab og støtte til Hæren.


Som medlem af Hjemmeværnskompagni Varde skal man:

  • Bestå en kontrolskydning om året
  • Deltage i kompagniøvelsen, som kompagniet afholder hvert år
  • Have mindst 24 timers funktionstjeneste hvert år
  • Gennemføre funktionens uddannelseskrav, inden for aftalt tid
  • Deltage i operativ inspektion af enhed, som gennemføres ca. hvert andet år
  • Deltage i gruppe- og delingsmøder, idet en stor del af indøvelsen, af standard operationsprocedure og enhedsuddannelse øves ved møderne
  • Melde afbud rettidigt til en aktivtiet, hvis man er forhindret i at deltage i en aktivitet 

 
Mødepligt
Som medlem af kompagniet, har du mødepligt til at deltage i en skydning samt møde til den operative inspektion af din enhed, som afholdes ca. hvert hver år. Dette er en simpel nødvendighed for at kompagniet kan honorere de krav de bliver stillet politisk.
Mødepligten skal forstås således. Du skal prioritere disse aktiviteter HØJT! Har man en stor højtid i familien, bryllupper, runde fødselsdage og lignende er det selvfølgelig accepteret at man melder afbud, men det er ikke accepteret at man melder afbud få dage i forvejen, fordi man pludselig skal arbejde over i den pågældende weekend. Aktiviteterne meldes ud i så god tid, at man har mulighed for at bytte vagter m.m. og planlægge det med ens arbejdsgiver og familie. Det er vigtigt at have opbakningen til dette. Er man udstationeret i flere uger med ens arbejde er det selvfølgelig også lovlig fravær. 

Holdninger
Disse beskrevne holdninger er ikke kun et sæt, udstukket af kompagni ledelsen, men er et sæt beskrevne holdninger, som der er givet håndslag på i hele befalingsmandskredsen. Formålet med de beskrevne holdninger, er dels at give alle soldater i kompagniet mulighed for at kende til disse og dermed kunne efterleve dem og samtidig styrke vores militære troværdig overfor samarbejdspartnere og det omkringliggende samfund. Holdningerne kan opdeles i følgende underkapitler:

Påklædning
Vi har i Hjemmeværnskompagni Varde udleveret en god mundering og et rigtig godt oppaknings system. Vi har alle pligt til at hjælpe hinanden med, at vi er korrekt påklædt. I øvrigt henvises der til uniformsbestemmelser i Hjemmeværnet.

Optræden:
I Hjemmeværnskompagni Varde sætter vi en ære i at levere et godt stykke arbejde. Det vil sige vi bestræber os på at optræde feltmæssigt korrekt, og hele tiden vil vi forsøge at gøre det bedre. Vi ser os selv som skarp militær enhed ved Distrikt Syd- og Sønderlylland, hvorfor vi ikke går på kompromis med taktiske principper og løsninger. Vores befalingsmænd gennemfører den bedste fører uddannelse hjemmeværnet kan tilbyde. Denne kvalitet skal have en afsmittende effekt på alle de aktiviteter vi afholder, samt hvordan vi optræder, også ude blandt andre.

Omgangstonen
Vi behandler hinanden med respekt, og taler til andre, som vi gerne selv vil tiltales. Der skal kunne skelne imellem, hvornår vi er på og hvornår vi hyggesnakker. Når vi er på, er vi fokuseret på opgaven, når vi hygger, så kommer de sjove vittigheder på bordet.

Materiel
Vore køretøjer, materiel og bygninger er meget vigtige elementer til vi kan løse vores opgaver tilfredsstillinde. Derfor sørger medlemmer i Hjemmeværnskompagni Varde altid for at deres udrustning og tildelt materiel, er i rengjort og i funktionsduelig stand. Bygninger, som vi bruger i det daglige forlades altid opryddet og køretøjer er efterset og rengjort ved aflevering. Således sender vi et troværdigt signal overfor for vores samarbejdspartnere i andre enheder.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring