Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Politihjemmeværnskompagni Aarhus

​​​​​
​Hvem er POHVK AARHUS?
 
Politihjemmeværnskompagni AARHUS (POHVK ARH) 
er et politikompagni, som løser opgaver for Østjylland Politi. Vi har primært ansvarsområde i og omkring Aarhus Kommune.

Vi har kompagnilokaler i Hjemmeværnscenter Aarhus på Grimhøjvej 1, i Brabrand.

Kompagniets hovedopgave er, at yde militær bistand til Østjyllands Politi, samt at være i beredskab for og løse opgaver i Totalforsvaret som støtte til det civile samfund. 
Vi hjælper også civile myndigheder og foreninger med rådgivning, planlægning samt afvikling af større arrangementer.
Vi er uddannet og bemandet til, at løse mange typer politiopgaver, samt at indgå i militære overvågnings-, sikrings- og bevogtningsopgaver.
 
POHVK AARHUS 
Fastholder de holdninger og ideer, som hjemmeværnet grundlæggende er opbygget på, og vi sætter en ære i at kunne tænke kreativt og med fælles ressource og samarbejde løser vi de pålagte opgaver.
Vi er gode til at arbejde under kommando og vi har et godt kammeratskab, som er vigtigt for at kunne fungere socialt godt, i en frivillig, militær enhed.

Organisation
 
Opgaverne bliver løst af medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse.
 
Som medlem en man sammen med 8-10 andre i en gruppe, op til 3 andre grupper indgår i en deling med en ledelse på 2. Kompagniet har 4​ delinger
 
Ledelse
 
Vores ledelse består af bl.a. 
  • Kompagnichef KN Per Asmussen: Den overordnede ansvarlige for kompagniet  

           pohvkarh-kc@hjv.dk

  • Næstkommanderende PL Frank C. Lassen​: ​Ansvar for kompagniets uddannelsesvirksomhed

           pohvkarh-nk@hjv.dk 

  • Uddannelsesstøtteofficer VACANT - Tør du tage udfordringen op?: Ansvarlig for kompagniets uddannelsesvirksomhed i samarbejde med NK.

           pohvkarh-udstof@hjv.dk

  • ​​Kommandobefalingsmand OS Søren Hvid Nielsen: Ansvar for administration af personel og økonomi. ​

           ​pohvkarh-admspec1@hjv.dk

  • ​Rekrutteringsspecialist: OS Jesper Boberg: Ansvar for den interne og eksterne hvervevirksomhed.

           pohvkarh-rekspec1-1@hjv.dk

 
 

 OE Oversigt

 Kortoversigt

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring