Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Om Politihjemmeværnskompagni Randers

​​​ 
Om Hjemmeværnet
 
Hjemmeværnet er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
 
Hjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.
 
Vores mission
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold. 

Vores vision  
 • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
 • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
 • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
Om Hærhjemmeværnet
 
Hærhjemmeværnet er opdelt i to Landsdelsregioner, som dækker Danmark geografisk. Et antal Hjemmeværnsdistrikter tager sig af den daglige styring og forvaltning af Hærhjemmeværnets frivillige kompagnier.
 
Om Politihjemmeværnskompagni Randers
 
Vi er såkaldt politikompagni, der primært har til opgave at støtte politiet med eks. trafikregulering, afspærring af gerningssteder og eftersøgninger. Men vi er også med til at løse hjemmeværnets kerneopgaver, som er bevogtning og støtte til det øvrige lokalforsvar og det civile samfund.
 
Vi afholder løbende uddannelse og øvelser for at vedligeholde vores kompetencer.
Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker.
 
En soldat i et politihjemmeværnskompagni skal gennemgå præcis samme uddannelse, som soldaterne i en bevogtningsdeling i et alm. områdekompagni. Men ovenpå denne uddannelse skal vores soldater ligeledes gennemføre et politifunktionskursus. 
 
Opgaverne bliver løst af medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse.
 
Værdi og ledelse:
Vi er en nystartet enhed, der gennem et højt uddannelsesniveau og en professionel indstilling sikrer at vore medlemmer, til enhver tid er i stand til at løse pålagte opgaver.
Vores ledelseskoncept er opbygget omkring troværdighed, ærlighed og gensidig respekt i kompagniet, samt i forhold til vore samarbejdspartnere.
 
Organisation
Som medlem en man sammen med 8-10 andre i en gruppe, der sammen med 2-3 andre grupper/tropper indgår i en deling på ca. 30 M/K. Kompagniet skal op​stille 4 delinger, én kommandodeling og tre politidelinger.

Om Kommandodelingen (KDODEL)
 
Delingens opgaver består i at styre / støtte de øvrige delinger, herunder:
 • Ledelse
 • Administration
 • Materiel
 • Forplejning
 • Signaltjeneste
 • Uddannelsesplanlægning
 • Skydeuddannelse
Opbygning:
 • Kommandoelement (ledelse)
 • Kommandogruppe (administration & signaltjeneste)
 • Forsyningsgruppe (materiel)
 • Uddannelsesstøttegruppe (uddannelse) 
 • Forplejningsgruppe
 
Om Politideling 1 (PODEL1)
 
Delingens opgaver består i:
 • Støtte til politiet, herunder trafikregulering og afspærring af gerningssteder
 • General uddannelse i militære færdigheder, herunder skydning og førstehjælp.
 • Gennemføre uddannelse og træning i:
  • Militære færdigheder for vores nye soldater, der ikke har vært værnepligtige.
  • Efteruddannelse af kompagniets soldater i militære og politimæssige færdigheder. ​
Opbygning:
 • Delingstrop (Ledelse)
 • Tre politigrupper
 
Om Politideling 2 (PODEL2)
 
Delingens opgaver består i:
 • ​Støtte til politiet, herunder trafikregulering, som "reserver" for Politideling 1​
 • General uddannelse i militære færdigheder, herunder skydning og førstehjælp.
 • Støtte til hæren i forbindelse med øvelser og uddannelse
Opbygning:
 • Delingstrop (Ledelse)
 • Tre politigrupper

Om Politideling 3 (PODEL3)
 
Delingens opgaver består i:
 • Støtte til politiet, herunder trafikregulering og afspærring af gerningssteder
 • General uddannelse i militære færdigheder, herunder skydning og førstehjælp.
 • Gennemføre uddannelse og træning i:
  • Militære færdigheder for vores nye soldater, der ikke har vært værnepligtige.
  • Efteruddannelse af kompagniets soldater i militære og politimæssige færdigheder. ​
Opbygning:
 • Delingstrop (Ledelse)
 • Tre politigrupper, hvoraf en del aktiviteter afholdes på Djursland (Grenaa og Tirstrup)

Vi har følgende krav / forventninger til soldaterne i de enkelte delinger:​KDODEL
​PODEL1
​PODEL2
​POD​EL3
Timeforbrug årligt​​
​50+
100+
​24+
100+
Årlig kontrolskydning (K7)
​X
​X
​X
Løbende opdateret førstehjælp
​X
​X
​X
Certificering til Beredskabsstyrken
​X

​X
Politi indsættelser (Egne opgaver)
​2+
​2+
Militære indsættelser (Egne opgaver)
​1+
​1+


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring