Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Politihjemmeværnskompagni Randers

 
Velkommen til Politikompagni Randers hjemmeside
 
Politihjemmeværnskompagni Randers, er specialiseret i at yde direkte støtte / hjælp til politiet.
Politikompagniets soldater modtager foruden den militære uddannelse en politifunktionsuddannelse, hvor de stifter bekendtskab med politiets arbejdsprocedure, radioprocedure, patruljevogne mv.​ ​
Politikompagniet anvender bl.a. politiets materiel og køretøjer afhængigt af opgavetypen.
Vi løser politimæssige opgaver f.eks. trafikregulering, gerningsstedsafspærring, politimæssige transport-opgaver, humanitær eftersøgning, evakuering, stormberedskab, antiterror beredskab mv.

Der er således mulighed for at beskæftige sig med enten det rent militære eller mere politimæssige opgaver afhængigt af interesse og uddannelse. Vi er et af to Politikompagnier i Østjyllands Politikreds, med ca. 90 aktive medlemmer, som præsterer mange timer aktiv tjeneste i løbet af et år, hvilket gør os til et meget aktiv kompagni i Hjemmeværnet.
Politikompagni Randers har lokaler på Politigården i Randers, Dragonvej 1, 8900 Randers C.
Kompagniet mødes hver torsdag, hvor vi træner og øver vores færdigheder for altid at kunne yde vores bedste.
Kompagniet består i dag af:
Kommandodelingen
Er den deling der styrer kompagniets personel, logistik og økonomi. Delingen leverer føringsstøtte i forbindelse med de større indsætteler og øvelser.
I Kommandodelingen er også Signalgruppen, der uddannes / uddanner, i kompagniets signalmidler, samt vedligeholdelse af dette.
* I denne deling er næsten alle stillingerne besat,
og optager kun få medlemmer hvert år

1. Politi deling
Delingen yder støtte til vores opgaver for politiet, deltager på mange øvelser, og har et højt fagligt og aktivitets niveau.
Delingen indeholder en certificeret bevogtningsgruppe, der assisterer forsvaret i Host Nation support opgaver.​
      Delingen lægger min. 100+ timers tjeneste hvert år pr. medlem.
  > Delingen optager nye folk i øjeblikket.
2. Politi deling
Delingen yder støtte til vores opgaver for politiet, deltager på mange øvelser, og har et højt fagligt og aktivitets niveau.
Delingen indeholder en Mini Militær politi gruppe, der assisterer med militær politi opgaver i forbindelse med øvelser og daglig tjeneste. Gruppen opbygger for øjeblikket og der er plads til enkelte medlemmer. Der kræves certificering i Bevogtning, samt tilbydes ekstra uddannelse i Militær straffelov, færdselslov, rapport skrivning, Farlig gods mm. Der er mulighed for erhvervelse af ADR bevis.
      Delingen lægger min. 24+ timers tjeneste hvert år pr. medlem.
  > Delingen optager nye folk i øjeblikket.

3. Politi Uddannelses deling 
Delingen yder støtte til vores opgaver for politiet, deltager på mange øvelser, og har et højt fagligt og aktivitets niveau.
Delingen er for nye, uden militær uddannelse, den fungerer som oplæring for nye, der ved endt lovpligtig uddannelse flytter over i en af de andre delinger.

 Delingen lægger min. 24+ timers tjeneste hvert år pr. medlem.
  > Delingen optager nye folk i øjeblikket.

​​​​​​​​

 OE Nyheder

 Enhedsoversigt

 Kortoversigt

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring