Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Politihjemmeværnskompagni Vejle

Politikompagni Vejle

 
Er du motiveret af at hjælpe dine medmennesker
 og en uvant frivillig hverdag?
 
 
Så mangler vi din hjælp!​
 
Politikompagniet har eksisteret siden 1958 og har en lang tradition for at støtte og hjælpe politiet i Vejle.
 
Politikompagniet har til opgave at støtte Sydøstjyllands Politi i Vejle. Arbejdsområdet dækker dog hele Sydøstjyllands politikreds. Politiet er taknemmelige for vores hjælp og rekvirerer os ofte. Derfor søger vi flere mænd og kvinder, der er klar til at løse vigtige opgaver, og yde en frivillig indsats for samfundet.
 
 

 
Vores opgaver inkluderer:

 
  • Afspærring ved gerningssteder, herunder grovere forbrydelser og brande, ofte indtil tekniske undersøgelser er afsluttet.
  • Evakuering, afspærring og bevogtning ved omfattende ulykker og katastrofer.
  • Færdselsregulering ved større arrangemen-ter og ulykker.
  • Eftersøgning af savnede og bortgåede per-soner.
  • Transport af politiets materiel og køretøjer.
 
 
Vi forventer at du enten har aftjent værnepligt eller er villig til at gennemgå hjemmeværnets grunduddannelse (ca. 300 timer) indenfor 3 år.
 
Alle færdiguddannede skal yde mindst 24 timers tjeneste, dog forventer vi at du deltager i minimum 2 planlagte indsættelser om året. I kompagniet får du et unikt fællesskab og mange ligesindede kammerater.
 
Politikompagni Vejle har et højt aktivitetsniveau, med mange varslede og akutte indsættelser.
 
Vi uddanner vores folk godt og uddannelsen omfatter emnerne afspærring, bevogtning, adgangskontrol, færdselsregulering, regler for magtanvendelse, anholdelsesregler og anvendelse af politiets materiel.
 
Denne uddannelse gennemføres til dels af polititjenestemænd.
 
Har du lysten til at blive leder, så kan vi levere en fantastisk føreruddannelse, der også giver værdifulde værktøjer, der kan bruges civilt.​

Vil du vide​ mere?
Så kontakt:
 
Kompagnichef Frits Nissen på telefon 5118 8016
 

 
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring