Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Regler for medlemskab

Ansøgning om og optagelse som frivillig i hjemmeværnet

Lov om hjemmeværnet § 7.

Som frivillig i hjemmeværnet kan optages mænd og kvinder, som er fyldt 18 år, og som

  • har dansk indfødsret,
  • er bosiddende her i landet,
  • har arbejdsplads eller fast bopæl inden for den hjemmeværnsenheds område, i hvilken de søger optagelse, og som
  • er værdige til den agtelse og tillid som tjenesten forudsætter.
Forsvarsministeren kan tillade, at en person, der ikke har dansk indfødsret eller ikke er bosiddende her i landet, optages som frivillig i hjemmeværnet, når særlige omstændigheder taler derfor og det ikke strider mod overenskomst med fremmed stat.
 
 
Optagelse i hjemmeværnet sker via den lokale hjemmeværnsenhed 

Efter en orienteringssamtale udfyldes en ansøgning om optagelse.

Ansøgningen behandles herefter af Hjemmeværnskommandoen og Hjemmeværnets Distriktsudvalg, som træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.

Det er ikke en forudsætning for optagelse i hjemmeværnet, at man har aftjent værnepligt.

Klart mål om tiden til behandling af din ansøgning

Din ansøgning gennemgår en grundig, og derfor også ret tidskrævende behandling. 

Vi ønsker naturligvis, hurtigst muligt at afklare om hjemmeværnet kan indgå en kontrakt med dig og har derfor sat et mål for sagsbehandlingstiden.

Hvis man hører til blandt den store gruppe af ansøgere, der umiddelbart lever op til de krav der er beskrevet i Lov om hjemmeværnet § 7, og man i øvrigt har udfyldt ansøgningsskemaet rigtigt, vil vi kunne behandle ansøgningen inden for 12 uger i
 
  • mindst 90% af ansøgningerne (tilfredsstillende)
  • mellem76 -90% af ansøgningerne (på vej)
  • færre end 75% af ansøgningerne eller færre (utilfredsstillende)​
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring