Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Om Uddannelseshjemmeværnskompagni Nordsjælland

 
Uddannelseshjemmeværnskompagni Nordsjælland

Bag denne mundrette betegnelse gemmer der sig intet mindre end et helt unikt kompagni.

Vi er et lille kompagni, der består af engagerede og dedikerede soldater. Vores fælles træk er vores passion for uddannelse.

Vores to vigtigeste opgaver er:

1) sikre at nyt personel uden værnsuddannelse gennemfører LovPligtig Uddannelse inden for de første tre år, samt selv at afholde LPU 1, og

2) sikre at nytilgået personel med en værnsuddannelse der er ældre end 3 år, samt personel der kommer fra reserven, bliver efteruddannet.

Begge dele sker med henblik på at soldaten kan træde direkte ind i gruppe i et af Distriktets kompagnier.

Derfor er vores motto selvfølgelig også:
AUT SINE DISCIPLINA - NEMO MILES
Uden uddannelse - ingen soldater​ 

Grundstammen i kompagniet er ikke på mere end 22 soldater, mens der er plads til rigtig mange nye folk der skal gennem uddannelsen.
 
 
Om Hjemmeværnet
 
Hjemmeværnet er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
 
Hjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.
 
Vores mission
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Vores vision
 
  • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
  • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
  • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
 
Om Hærhjemmeværnet
 
Hærhjemmeværnet er opdelt i Totalforsvarsregioner, som dækker Danmark geografisk. Et antal Hjemmeværnsdistrikter tager sig af den daglige styring og forvaltning af Hærhjemmeværnets frivillige kompagnier.
 
Hærhjemmeværnet har mange forskellige opgaver. Virksomhedshjemmeværnet og Politihjemmeværnet er en aktiv del af Hærhjemmeværnet, som også tæller den særlige enhed Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni (SSR).
 
Som frivillig i Hærhjemmeværnet, kan man eksempelvis specialisere sig i:
 
  • Patruljetjeneste
  • Rydning af fyrværkeri
  • Hundetjeneste
  • Afspærring og bevogtning
  • Bevogtning af jernbaner
  • Trafikregulering
  • Infanteri
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring