Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Styringsgrundlag

Under øvelse ”Trident Juncture” i sommeren 2018 var det særligt den nye forligsopgave med Host Nation Support, der blev trænet, da tusindvis af udenlandske styrker skulle gennem dansk territorium forud for øvelsen i Norge. ​Foto: Morten Fredslund

​​​​Hjemmeværnets styringsgrundlag​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​Hjemmeværnet løser en lang række opgaver for Forsvaret, beredskabet og det civile samfund. Hele grundlaget for Danmarks frivillige militære organisation er beskrevet i Hjemmeværnsloven. Det er politikerne på Christi​​​ansborg, der udstikker rammer og afsætter midler for Hjemmeværnets virke. Det sker via eksempelvis forsvarsforlig, finanslov m.m.

Derudover er der en række øvrige dokumenter, der beskriver retningslinjerne for, hvilke opgaver Hjemmeværnet skal løse. Alle diss​e dokumenter udgør tilsammen styringsgrundlaget for Hjemmeværnet.
 
Hjemmeværnsloven
I loven, som senest er opdateret i januar 2017, står der ​blandt andet:
”Hjemmeværnet deltage​​​r som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, herunder opgaver, der støtter myndigheder i disses opgavevaretag​​​else."
 
​​​​Se Hjemmeværnsloven.​​​

 

Årsberetning

Coronapandemien satte sit tydelige aftryk på, hvordan Hjemmeværnets frivillige brugte deres 1.732.219 timer i 2020. Både Hærhjemmeværnet, Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet har bidraget til de mange timer, der også omfatter øvelse og uddannelse samt indsættelser til støtte for Forsvaret, Politi, Beredskab og Skat. 

 
 

Hjemmeværnet havde flere end 200 soldater indsat ​i forbindelse med en brand i Nordjylland i 2018. Foto: Hung Van Plungklang Nguyen ​​
Forsvarsforlig
Nyt materiel, nye relevante opgaver som værtsnationsstøtte og opgaver i relation til Totalforsvarsstyrken samt fokus på militære kompetencer. Det er vilkårene for Hjemmeværnet ifølge det seneste forlig.​
 
 

Mål- og resultatplan
Rammerne for Hjemmeværnets virksomhed er fastsat i mål- og resultatplaner, som bliver indgået med Forsvarsministeriet på årsbasis. Her fastlægges de mål, som Hjemmeværnet skal nå i indeværende år og de resultater der skal være opfyldt, for at målene er nået.

Se Mål- og resultatplan for 2021.


Årsprogram
Årsprogrammet angiver Hjemmeværnsledelsens prioriterede strategiske målsætninger og resultatkrav til de underlagte myndigheder for året. Myndighederne nedbryder disse til målbare resultatkrav for underlagte myndigheder og enheder. 

 

Se Hjemmeværnskommandoens Årsprogram for 2021.

Se herunder bilag om opgaver og mål for 2021. 

​ 

Andre relevante bilag 

Læs resultatet af undersøgelsen om krænkende adfærd blandt ansatte i Hjemmeværnet

 
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring