Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Styringsgrundlag

Topbanner

Styringsgrundlag

Virksomhedshjemmevænet

​​​​​​​​​​​Hjemmeværnets styringsgrundlag

Hjemmeværnet løser en lang række opgaver for Forsvaret, beredskabet og det civile samfund. Hele grundlaget for Danmarks frivillige militære organisation er beskrevet i Hjemmeværnsloven. Det er politikerne på Christiansborg, der udstikker rammer og afsætter midler for Hjemmeværnets virke. Det sker via eksempelvis forsvarsforlig, finanslov m.m.

Derudover er der en række øvrige dokumenter, der beskriver retningslinjerne for, hvilke opgaver Hjemmeværnet skal løse. Alle disse dokumenter udgør tilsammen styringsgrundlaget for Hjemmeværnet.
 
Hjemmeværnsloven
I loven, som senest er opdateret i februar 2007, står blandt andet:
”Hjemmeværnet deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, herunder opgaver, der støtter myndigheder i disses opgavevaretagelse."
 
 
Forsvarsforlig
Det aktuelle forsvarsforlig gælder i årene 2013-2017. Her kan man blandt andet læse, at: "Forligspartierne er enige om, at Hjemmeværnets overordnede struktur, herunder sammenhængen mellem hjemmeværnsdistrikterne og politikredsene, og eksisterende kapacitet til nationale og internationale opgaver fastholdes, men løbende søges effektiviseret og udviklet. Hjemmeværnets rolle i forhold til at kunne støtte og bistå forsvaret i såvel nationale som internationale opgaver skal styrkes."
 
 

Mål- og resultatplan
Rammerne for Hjemmeværnets virksomhed er fastsat i mål- og resultatplaner, som bliver indgået med Forsvarsministeriet på årsbasis. Her fastlægges de mål, som Hjemmeværnet skal nå i indeværende år og de resultater der skal være opfyldt, for at målene er nået.


Årsprogram

Årsprogrammet angiver Hjemmeværnsledelsens prioriterede strategiske målsætninger og resultatkrav til de underlagte myndigheder for året. Myndighederne nedbryder disse til målbare resultatkrav for underlagte myndigheder og enheder. 

Årsprogram 2017​​​

 Resultater og nøgletal 2016

 Årsberetning 2017

 Results and key figures 2016

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224