Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hjemmeværnets internationale engagement

​Instruktørbidrag i Ukraine

​Hjemmeværnet har siden 2006 bidraget til løsningen af Danmarks internationale opgaver. Opgaverne spænder bredt, men fælles for dem er, at vi støtter Forsvaret med relevante kompetencer, når det efterspørges. Det kan være i tilfælde af mangel på mandskab, eller hvor personel med særlige civile kompetencer, som Forsvaret ikke råder over, er efterspurgt.


Hvad får Hjemmeværnet ud af at deltage i internationale opgaver?

Hjemmeværnet som militær beredskabsorganisation viser ved sin deltagelse i internationale opgaver, evnen til at levere efterspurgte og relevante militær bidrag. Derigennem styrkes samarbejdet med Forsvaret og billedet af Hjemmeværnet som en relevant og troværdig samarbejdspartner, ligesom organisationen og enheder styrkes ved deltagelse i internationale opgaver sammen med Forsvaret.​


Hjemmeværnets internationale engagement står på to ben:


INTOPS

Hjemmeværnet bidrager enten med enkeltpersoner eller enheder i Forsvarets internationale operationer, som typisk indebærer udstationering i rammen af en dansk enhed (INTOPS). Udsendelsen er normalt op til seks måneders varighed og kan fx være til Irak, Afghanistan eller Kosovo.


Stabiliseringsindsatser

Hjemmeværnet bidrager med enkeltpersoner eller mindre enheder til stabiliseringsindsatser under den tværministerielle Freds- og Stabiliseringsfond. Deltagelse i stabiliseringsindsatser indebærer typisk udsendelse af kortere varighed – typisk mellem to-otte uger – og vil som regel indebære træning og/eller uddannelse aflokale sikkerhedsstyrker med henblik på at styrke niveauet. Disse udsendelser kan fx finde sted i Ukraine, Irak eller Mali.​

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring