Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Om os

Hærhjemmeværnet, Marinehjemmeværnet, Flyverhjemmeværnet

​Hjemmeværnet har knap 43.000 frillige soldater, som er klar til at gøre en forskel og yde en indsats for Forsvaret og det samlede beredskab. 


Hjemmeværnet er en frivillig militær beredskabsorganisation, som støtter Forsvaret og det samlede beredskab, primært i Danmark.

​​​​​​​​​​​​​​​
Med vores støtte til Forsvaret og det samlede beredskab bidrager vi til at skabe tryghed for borgerne i Danmark. Vores indsats er baseret på et frivilligt engagement blandt vores knap 43.000 dedikerede hjemmeværnssoldater.

Kort fortalt løser vi en lang række opgaver for Forsvaret, det samlede beredskab og det civile samfund. Vores indsats medvirker til en stabil og sikker hverdag for dig, der bor i Danmark

Læs mere om vores opgaver

Vi støtter også i mindre omfang Forsvarets internationale opgaver i verdens brændpunkter. Det har vi gjort siden 2006. 

Læs mere om vores internationale engagement


Tre værn 

Vores frivllige soldater er organiseret i tre værn:

Hærhjemmeværnet

Marinehjemmeværnet

Flyverhjemmeværnet

Er du interesseret i at blive en del af Hjemmeværnet, klik ind på vistillerop.dk


Hjemmeværnets ledelse

Hjemmeværnet ledes af Hjemmeværnsledelsen, som består af Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly og Den Kommitterede Hans Andersen​​, (V).

(Klik på​ navn for CV.​)​


Lovgrundlag og rammer

Hjemmeværnet hører under Forsvarsministeriet, og Hjemmeværnsledelsen referer til forsvarsministeren. I Danmark styres Forsvarets, og herunder Hjemmeværnets, udvikling og økonomiske ramme blandt andet af politiske aftaler – såkaldte forsvarsforlig, der vedtages af Folketinget i perioder af 3-6 år.

Grundlaget for Hjemmeværnet er beskrevet i Hjemmeværnsloven, som senest blev opdateret i 2017. Derudover er der en række øvrige dokumenter, der beskriver retningslinjerne for, hvilke opgaver Hjemmeværnet skal løse. Alle disse dokumenter udgør tilsammen styringsgrundlaget for Hjemmeværnet.

Styringsgrundlaget for Hjemmeværnet

-Forsvarsforliget for 2018-2023

-Hjemmeværnsloven

-Hjemmeværnets mål- og resultatplan for 2023​

-Hjemmeværnskommandoens Årsprogram for 2023-2025​​

​-Hjemmeværnskommandoens Årsprogam for 2024-2026, (senest redigeret december 2023)​

-Rekrutterings- og kommunikationsstrategi for Hjemmeværnet 2024​Danskernes holdning til Hjemmeværrnet

Vi har i de senere år fået foretaget en undersøgelse af danskernes holdninger til Hjemmeværnet, som produceres af Danmarks Statistik.

Læs den seneste Holdningsundersøgelse (2019) her.​​​


Engangsvederlag til Chefen for Hjemmeværnet

Engangsvederlag gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af Chefen for Hjemmeværnets samlede resultater opnået i 2023, herunder vurdering af opfyldelsen af de opstillede mål i Hjemmeværnets mål- og resultatplan.

Udmøntning af vederlag for resultater opnået i 2023 udgør 85.000,- kr.

Der er ikke forhandlet vederlag for Den Kommitterede for Hjemmeværnet for 2023.​


Krænkende adfærd

Håndtering af krænkende adfærd i Hjemmeværnet​​

Læs også resultatet af undersøgelsen af krænkelser blandt ansatte i Hjemmeværnet​.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring