Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Oplysninger der behandles om dig som bruger af HJV.DK

På denne side finder du information om hvordan vi behandler dine personoplysninger som frivillig i Hjemmeværnet, samt hvilke rettigheder du har i denne forbindelse.

​​​​

Oplysninger der behandles om dig som bruger af HJV.DK

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
​Hjemmeværnskommandoen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når du benytter dig af HJV.DK: 

Hjemmeværnskommandoen

Sankelmarksvej 26

4760 Vordingborg

Telefon: +45 72 82 00 00

CVR-nr.: 16287180 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

• E-mail: hjk-ktp-dpo@mil.dk

• Mobil: +45 30458842 eller 72820000

• Ved brev: Hjemmeværnskommandoen, ATT: databeskyttelsesrådgiver, Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg. 

Vi opfordrer til, at al henvendelse der indeholder personoplysninger sker via digital post. 

3. Formålene med, og retsgrundlaget for, behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Forplejning, uddannelse, håndtering af vederlag, rejseafregning mv., håndtering af- aktiviteter, generel administration, mail/kommunikation, tabt arbejdsfortjeneste, bookinger og udlån, historiske formål, publikationsadministration og bestillinger samt statistik.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:

Dine personoplysninger behandles på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

CPR nr. behandles efter databeskyttelseslovens § 11. 

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Der behandles almindelige personoplysninger om dig, som typisk omfatter navn, adresse, telefonnummer, alder, adfærdsdata (cookies fra websitet), køn, medarbejdernummer, IP-adresser, stilling, betalingsoplysninger, lønoplysninger, foto, e-mail, arbejdstid, bedømmelser i forbindelse med uddannelse, oplysninger vedrørende sikkerhedsgodkendelser, billeder til Id-kort m.v.

Endvidere behandles CPR-nummer. 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Dine oplysninger videregives primært til myndigheder i Forsvarsministeriets koncern. Dine oplysninger kan også blive videregivet til andre offentlige myndigheder, bl.a. Rigsarkivet. I øvrigt kan dine personoplysninger blive videregivet til Danmarks Statistik samt til forskere.

Modtager du ydelser fra Hjemmeværnet, vil de nødvendige personoplysninger i denne forbindelse blive videregivet til de relevante offentlige myndigheder samt til dit pengeinstitut.

Dine personoplysninger bliver endvidere videregivet til Hjemmeværnets eksterne databehandlere. 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Der kan ske en overførsel af personoplysninger til USA, såfremt ekstern support af HJV.DK forudsætter det.

7.  Hvor stammer dine personoplysninger fra?
Foruden de oplysninger, du selv uploader på HJV.DK, vil personoplysninger stamme fra dit virke i Hjemmeværnet fx i forbindelse uddannelse, afregninger eller øvelsesaktiviteter. Personoplysninger kan i øvrigt blive importeret fra Forsvarets øvrige systemer.

8. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi kan ikke sige konkret, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, at dine personoplysninger opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere dig i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.

Såfremt personoplysninger alene behandles til arkivformål i samfundets interesse eller til videnskabelige eller historiske forskningsformål, kan dine personoplysninger opbevares i et længere tidsrum under forudsætning af, at dette sker i medfør af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

​9. Dine rettighede
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder kan du kontakte os. Nedenfor er anført udvalgte rettigheder.

​Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning
Du kan i visse tilfælde få slettet specifikke oplysninger om dig. 

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

10. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring