Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

Nyhed

UDDANNELSEWEEKENDEN 4. SEPTEMBER – 6. SEPTEMBER

Lovpligtig uddannelse, LPU1, del 2, ligger også klar til vore kommende hjemmeværnssoldater. Sidste tilmelding for denne weekend er den 23. august.

03-08-2020


Webredaktør J. Krätz Andersen


Weekenden indeholder bl. a. grundlæggende viden om Hjemmeværnet plus færdigheder på specifikke militære fag. Denne viden virker som kompetenceplatform for videre lovpligtig uddannelse og kommende tjeneste samt fastholdelse og tilknytning til eget kompagni. Du skal også gennemgå en K7 skydning som elementær uddannelse. Der er et førstehjælpskursus, som er et krav, hvor det er målet at give kursisten en sådan grundlæggende viden, færdigheder og kompetence, at de er i stand til at handle og yde førstehjælp til en eller flere tilskadekomne. Her ud over kommer en masse praktisk arbejde i felten med kampeksercits, march og beredskabsområder.


Samtidigt bliver afholdt vedligeholdende signaltjeneste, vedligeholdende føreruddannelse og ADR kurser som følger:

ADR, transport m. v., vedligeholdelsesuddannelse, Kørsel med små mængder (del af ADR), Vedl. af ADR, pakke (afsender og modtager) samt ADR chauffør.

ADR kapitel 1.3 Pakker, Afsender og Modtager af farligt gods ad vej. Forudsætninger her er som følger: Kursisten skal have en gyldig ADR kap. 1.3 Chaufføruddannelse (Q 03424642) eller et gyldigt ADR bevis til stykgods med supplementskursus for klasse 1 (Q 02043130 + Q 02043132).

Formålet med uddannelsen er at sætte kursisten i stand til at pakke, afsende og modtage farligt gods, klasserne 1-9 (klasse 7 undtaget) i overensstemmelse med den til enhver tid gældende ADR-konvention, bekendtgørelser om transport af farligt gods og militære bestemmelser.

https://www.hjv.dk/oe/HDMVJ/_layouts/15/pa.hjv.ver2.aktivitetsmodul.sp/aktiviteter.aspx


Ydermere er der også Feltskydning i Hoven den 23. august. Tilmelding her sker via hjv.dk under HVK SKJ. Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224