Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Pressemeddelelse

Foredrag med Jimmi

Parole 2015

Hjemmeværnskompagni Aabenraa afholdt nytårsparole lørdag den 4. januar i Søgårdlejren. Parolen er et tilbageblik på året der gik, hvor der desuden uddeles årstegn, mærker og beviser samt årets soldat offentliggøres.

06-01-2015

Kompagniet blev testet i 2014
Distriktet testede i det forgangne år kompagniet over 2 gange. I foråret var det ”kun” en papirøvelse hvor man så på befalinger og signaltjenesten. I efteråret fik vi den store tur, hvor hele kompagniet blev indsat i bevogtningsopgaver. En øvelse, hvor vi fik en god tilbagemelding. Derudover har der været et hav af kurser og mange medlemmer har ivrigt benyttet sig af de tilbud der har været og uddannet sig. Skydning, bevogtning, brevskoler, førstehjælp….. ja man kan blive ved. Kompagnichefen Karsten Riis Schmidt udtaler; ”Jeg er stolt af at være chef for et kompagni, der er så aktivt”. Ud over uddannelserne bidrog kompagniet med støtte til uddannelse af værnepligtige fra Hæren og i eftersøgningen af Camilla.


Årets ”anmærkning”.

2015 bliver et aktivt år
Kravene for en hjemmeværnssoldat vil stadig være minimum 24 timers aktiv tjeneste. For de mange nye medlemmer, kommer den grundlæggende uddannelse dog til at kræve mere tid. Kompagniet er meget glade for den fine tilgang af nye friske unge mennesker 2014 har bidraget med. Man bestræber sig løbende på at alle har så højt et uddannelsesniveau som muligt og der bliver også mulighed for at deltage i uddannelse i 2015.

Den politiske situation
Kompagnichefen kom i sin tale også ind på situationen i Hjemmeværnet, som det er lige nu. Hjemmeværns Kommandoen har fået lavet en analyse, hvori man peger på områder der kan spares penge. Derudover er der spændingen mellem Rusland og EU omkring Ukraine, for ikke at glemme Islamisk Stats aggressive fremfærd i Mellemøsten. Det kommende folketingsvalg blev også nævnt, selv om det normalt ikke plejer at påvirke Hjemmeværnet, men når Forsvaret beder Hjemmeværnet om støtte til flere og flere opgaver, så ved vi at man i ”moder” værnet er spændt hårdt for.

Udfordringer for den enkelte fører
Kommunikation er den store udfordring. Det at få et budskab ud, er ikke det letteste i verden, men det er også vigtigt at få den enkelte til at forstå, hvad der er vigtigt og hvad der er ”rart og sjovt” at deltage i, når de mange aktiviteter i kompagniet skal vælges til eller fra. Derfor er det en stor udfordring for den enkelte gruppefører at kommunikere ud til sine gruppemedlemmer, hvilke aktiviteter der har prioritet.

Hvorfor skal vi træne når vi ikke bliver brugt?
”Af og til får jeg spørgsmålet: ”Hvad skal vi med al den træning, når vi ikke bliver brugt” udtaler Karsten Riis Schmidt og fortsætter; ”Dertil kan jeg kun svare, at det er politikerne, der bestemmer, hvad vi skal kunne, og hvad vi skal indsættes til. Vi er ligesom en forsikring for samfundet, som de betaler til….. OG vi bliver brugt!”

Årets hjemmeværnssoldat i Kompagniet
Traditionen tro bliver der hvert år udpeget en ”årets hjemmeværnssoldat”. Denne ære tilfaldt oversergent Jørn Storbank. Han har ihærdigt, arbejdet som rekrutteringsofficer, på at skaffe kompagniet nye medlemmer. Jørn gør et fantastisk arbejde og det lykkes ham hvert år at få de unge mennesker til at se, at det også er vigtigt at være en del af Hjemmeværnet, hvor man kan bidrage og hjælpe samfundet hvis det skulle vise sig nødvendigt. Årets skytte blev menig Sebastian Klaus. Menig Bo Völker fik den flatterende ære, at få årets ”anmærkning” for en mindre heldig forseelse.

Aktivt kompagni og foredrag
Hjemmeværnskompagni Aabenraa kan i dag tælle 85 aktive medlemmer i alle aldersgrupper og funktioner. 37 af disse var mødt frem til parolen, der slutteligt bød på et foredrag af menig Jimmi Schultz, som har været i Afghanistan med Hjemmeværnet for at hjælpe med genopbygningen af landet. Jimmi deltog i udsendelsen i kraft af sin uddannelse som landmand. Et spændende foredrag om hvad man også som hjemmeværnssoldat kan hjælpe med. Hjemmeværnet har ad flere omgange sendt frivillige ud i Verden for at støtte. Senest i Kosovo, hvor man stod for bevogtningen af en fransk militær lejr. Slutteligt kunne kompagnichefen ønske alle et godt nytår og takkede specielt gruppeføreren for forplejningsgruppen, sergent Karin Graversgaard for indsatsen med forplejningen til denne parole.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring