Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Indtast en titel

Opstarten af

 Politikompagni 2630a
 
RingkøbingTorsdag d. 17. januar 1957 kl. 2000 
Mødested Højskolehjemmet, Ringkøbing
Den kendte faldskærmsmand forfatteren Flemming B. Muus, København
Vil fortælle om sin uddannelse i England, og sit arbejde i Danmark under krigen, samt kommentere de sidste måneders begivenheder i Ungarn og Suez

Fredag d. 18. januar 1957 
Ringkøbing Amts Dagblad skriver ”Et Politikompagni 
under Ringkøbing Hjemmeværn”
Ca. 400 personer til Flemming B. Muus´s – aften i går, hvor der agiteres for tilgang til det nye Politikompagni 
2630 a 

Citat fra artiklen: 
Distriktslederen Kaptajn Bork – Larsen talte sluttelig kort om hjemmeværnets opgaver og betydning
Han nævnte bl.a., at der foruden det hidtidige kompagni, nu er et såkaldt Politikompagni 
under uddannelse i Ringkøbing, mandskab som i givet fald vil blive stillet til rådighed til løsning af særlige politimæssige opgaver

Det var en god aften for hjemmeværnet, en aften der sikkert vil give sig udslag i øget tilgang til rækkerne, så et fuldtalligt politikompagni snart kan være en realitet.

1. februar 1957
 
Start af Politikompagni 
2630a 
i indeværende kvartal udgår A- afdelingen af 2601 Ringkøbings styrke, og overgår som selvstændig kompagni under hjemmeværnsdistrikt Herning

      Kompagnichefer siden 1. februar 1957


1. februar 1957
Carl Anton Jacobsen

1. februar 1960
Sven Åge Jacobsen

1. oktober 1967
Lars Sørensen

1. august 1977
Håkon Mogensen

1. august 1986
Irvin E. Christensen

1. juli 2005
Ole Hjort Pedersbæk

1. januar 2010
Andreas Bang
 

Øvelsesliste for januar kvartal 1957:

I indeværende kvartal udgår A-delingen af HJVK 2601 Ringkøbings styrke, og overgår som selvstændig kompagni under distrikt Herning 

I den anledning skal a l l e 
, der:
1. Mangler dele af udrustningen – uniform m.v.
2. Ønsker foretaget ombytning af umage udrustningsgenstande
3. Mangler regnslag

Henvende sig på depotet i Skolevænget,
mandag den 14 januar 1957, mellem kl. 1900 og 2000, 
idet delingens udrustning skal være komplet og i orden
inden A-kompagniet oprettes.

TORSDAG, den 17 JAN kl. 2000:  
Mødested: Højskolehjemmet i Ringkøbing
Den kendte faldskærmsmand
Forfatteren Flemming B. Muus, København
Vil fortælle om sin uddannelse i England og sit arbejde i Danmark under krigen, samt kommentere de sidste måneders begivenheder i Ungarn og Suez.

Der vil blive vist aktuelle films- bla.a fra frihedskampe i UNGARN.

Efter filmene kaffebord.

Mødet bliver offentligt, og det er arrangeret af Hjemmeværnskompagni 2601 Ringkøbing.

TIRSDAG, den 22 januar 1957 kl. 2000: 
 
Mødested Ringkøbing skole - lysbilledgangen – midtergangen.

A- delingen fremtidige funktioner som selvstændigt politikompagni.

Udrustning og påklædning gennemgås:
AL UDLEVERET UDRUSTNING MEDBRINGES: 

Våbeneftersyn.

Gruppeinddeling 

C. Jacobsen

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring