Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Program for KMP møde 210218

Program for KMP møde 210218.

25-02-2018
Program for KMP møde 210218.
 
Kl. 1730         Velkomst ved KC
Kl. 1745         Spiser vi et varmt måltid sammen. Gæst er Oberst Lennie Fredskov og Adjudant.
Kl. 1830         Starter mødet, KC alt nøgle personel giver info om senest nyt fra nøgle personelmøde, chef møde  m.m.
Kl. 2200         Mødet slut.
 
Under mødet optages der foto af samtlige fremmødte til brug for nye ID-kort.
 
KC
Korte nyheder:
·         Online bytning af mundering: Nu bliver det endnu lettere at få ombyttet mundering fra Hjemmeværnet – nemlig via Forsvarets Munderingsshop på internettet. Du kan bestille, når det passer dig, og få leveret direkte til din privatadresse (eller en anden adresse) i løbet af nogle dage. Det er stadigvæk muligt at benytte depotet, hvis du har brug for øjeblikkelig ombytning af mundering. FSBM har mere om det.
·         Hjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn har ledige pladser på deres stabshjælperkursus, tilmelding sker via HJV.dk/HDKVE/aktivitetsmodul:). Det er 24-25 feb, så hurtig kontakt hvis ønske om deltagelse.
·         Øvelse sejrygsæk KMP forventes at stille med et par m/k.
·         Svarkuverter fra HDSLF kan ikke anvendes efter 31 MAR 2018, der kommer nye, når vi flytter ind til Vordingborg Kaserne.
·         Skabe, låse og kammer låse er på vej, FSBM har mere.
·         KMP inspektion er flyttet fra 12 juni til 26 september
·         August 2018 fælles KMP møde med 1 FAL, vi håber at kunne invitere Kim Kliver, pi som taler.
·         Alle der ikke har fået en gave ved parolen skal henvende sig til Felix .
 
Forsvarsforlig 2018-2023:
Styrkelse af:
-          Danmarks bidrag til Nato
-          Forsvarets evne og kapacitet til internationale missioner og stabiliseringsindsatser (Nato og EU, oprette en brigade på 4000 m/k til indsættelse)
-          Forsvarets bidrag til national sikkerhed i forbindelse med terror
-          Cybeangreb
-          Statslige redningsberedskab
Hvad betyder det for HJV:
Forsvaret vil fortsat bistå politiet med blandt andet grænsekontrol og bevogtningsopgaver, så længe politiet har behov herfor. I den forbindelse kan Forsvaret helt eller delvist varetage den operative støtte til grænsekontrollen, herunder med støtte fra Hjemmeværnet.
 
Kollektivt forsvar betyder, at Danmark sammen med allierede i NATO skal kunne støtte og medvirke til at forsvare fx de baltiske lande. I den sammenhæng vil Danmark kunne blive opmarchområde (HOST Nation support) for forstærkninger fra vores NATO-allierede, og dem skal vi kunne modtage og beskytte. Det forudsætter blandt andet et velfungerende Hjemmeværn og en stærk og robust Totalforsvarsstyrke, så vi både er i stand til at modtage NATO-enheder på dansk territorium og yde den fornødne værtsnationsstøtte, ligesom vi skal kunne passe på Danmarks infrastruktur (havne, broer, lufthavne, mv.).
 
Hjemmeværnets evne til at mobilisere styrkes:
·         Der kan i tilfælde af en ekstraordinær situation mobiliseres ca. 20.000 soldater fra Totalforsvars-styrken og Hjemmeværnet.
·         Opstilling af Totalforsvarsstyrken sker i rammen af Hjemmeværnet.
·         Mulighederne for at øge rekrutteringen til Hjemmeværnet af værnepligtige efter endt værnepligt forfølges.
·         Forsvarets og Hjemmeværnets reservister (op til ca. 4.000), der ikke er bundet af anden opgave-løsning, fx ved Forsvarets enheder, vil indgå.
·         Der påbegyndes en modernisering af prioriterede dele af Hjemmeværnets materiel, så Hjemme-værnets evne til at løse sikrings- og bevogtningsopgaver styrkes.
·         Der etableres i forligsperioden grundlag for fremtidens flotillestruktur i Marinehjemmeværnet med henblik på udskiftning af marinehjemmeværnsfartøjerne efter 2023. I den forbindelse gen-nemføres et pilotprojekt vedrørende mindre, hurtigtgående skibe.
 
Hjemmeværnets frivillige yder derudover fortsat et væsentligt bidrag til at opretholde samfundets sam-lede beredskab, herunder gennem støtte til Forsvaret, Politiet, Redningsberedskabet og SKAT.
 
STORE arrangementer
·         Skyper Boris 13-15 april incl. LSV, SIKBM og HGR uddannelse
·         VM Ishockey 4-20 maj
·         Folkemøde Bornholm: En foreløbig tilbagemelding NLT DTG 031200A MAR 2018 til undertegnet. Kan man deltage i fuld periode eller en af to
132000 – 151800 JUN (eksklusiv transporttid)
152000 – 171200 JUN (eksklusiv transporttid)
·         Kronprinsen 50 år plus løb i kredsen
·         DM cykling, se HJV.DK
·         Regionens øvelse i september.

 Seneste nyheder

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring