Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Stabshjemmeværnseskadrille 200

​​ 
Stabshjemmeværnseskadrille 200 (STHVE 200) er oprettet til støtte for Flyverhjemmeværnet (FHV) og alle hjemmeværnseskadriller (HVE), og vi dækker hele Danmark fra Nord til Syd og fra Øst til Vest.  Vi støtter endvidere også det øvrige lokalforsvar og det civile samfund.
Vores særkende er et meget stort engagement, fælles ansvar og godt kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker. Vi sætte arbejdsmiljø og miljøforhold højt lige som vi sætter en ære i at være det gode eksempel.
Organisation
Opgaverne bliver løst af medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse.
STHVE 200´s opgaver kan deles i en "Trekant". Kommandostations delinger (KSN DEL), Elementer (ELM) og Den Frivillige Stab (FRV ST), som hver især løser forskellige opgaver i forskellige relationer.

Som medlem af STHVE 200, er man sammen med andre i en af de 4 KSN DEL til støtte for en Flyvestation (FSN) på op til 30 personer. 
Har man særlige kvalifikationer er der tjeneste i et af de tre ELM der støtter øvrige Eskadriller og 
 Flyverhjemmeværnet, eller tjeneste i FRV ST der støtter Flyverhjemmeværnet. Herudover, er der et ledelseselement. De tre elementer og FRV ST er beskrevet nærmere til højre på siden.

Ledelse
Eskadrillens  ledelse består af bl.a. 
·         Eskadrillechef: Den overordnede ansvarlige for eskadrillen.
·         Næstkommanderende: Den uddannelsesansvarlige for eskadrillen og chefens stedfortræder
·         Uddannelsesstøtteofficer: Den ansvarlige for uddannelsens gennemførelse
·         Presse og Informationsofficer : Den ansvarlige for tilgang til eskadrillen.
·         Kommandobefalingsmanden: Den ansvarlige for det administrative i Eskadrillen 
·         Forsyningsbefalingsmanden: Den ansvarlige for den logistiske tjeneste og leder af Forsyningssektionen

KOMMANDOSTATIONS DELINGERNE (KSN DEL)
De 4 KSN DEL er i det daglige placeret på Flyvestationerne Aalborg - Karup - Skrydstrup og i Jonstrup lejren, men kan også have til opgave at oprette KSN på en feltflyveplads.
Når en KSN er oprettet, vil den normalt blive overdraget til den Eskadrille der har fået opgaven på FSN.
KSN DEL vil herefter støtte efter behov.
Der afholdes månedlige møder ud over uddannelse og øvelser. Hver KSN DEL består udover af KSN personel, forsynings og signalpersonel også af en sikrings- og bevogtningsgruppe.
​​

 OE Nyheder

 OE Oversigt

 Kortoversigt

 FHV nyheder

10-07-2019

Hjemmeværnets specialenhed, SSR, træner antiterrorenhed i Mali

Hjemmeværnets nationale specialenhed, SSR, er netop hjemvendt fra tre ugers intensiv træning af en antiterrorenhed fra Malis Nationalgarde. En succesfuld opgave, hvor Frømandskorpset har været en vigtig samarbejdspartner for SSRs instruktører.
10-07-2019

Forsvarsministeren på besøg ved MHV

​​Danmarks nye forsvarsminister var lørdag på besøg om bord på to af hendes fartøjer: Søværnets patruljefartøj, NAJADEN, og Marinehjemmeværnsfartøjet, HOLGER DANSKE. Et besøg, som blev taget meget positivt imod.
 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224