Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bevogtningsdelingen

Topbanner

Bevogtningsdelingen

​Bevogtningsgruppefører underviser i eksercits. 

Et stabskompagni er et Hjemmeværnsdistrikts nervecentral, hvor operationer og planer bliver gennemgået, inden kompagnierne i distriktet bliver tilkaldt. For at staben kan arbejde i fred, skal de beskyttes og til dette, har stabskompagniet sin egen deling.

​​En bevogtningsenhed i Hjemmeværnet er opbygget efter samme princip, uanset om man er i et bevogtning-, infanteri-, patrulje-, politi- eller stabskompagni, forskellen ligger i opgaveudførslen. 

Stabskompagniets bevogtningsdeling har til formål at bevogte og beskytte Hjemmeværnsdistrikts Københavns Vestegns operationscenter i forbindelse med opgaveløsningener, således de kan arbejde uden at skulle tænke på udefrakommende trusler. Når enheden er indsat, er vi de første man møder, inden man kan komme ind på distriktets område for at sikre at kun godkendt personel, med lovlige ærinder, kommer ind på området. 

Andre opgaver kan være eskortering af personel og køretøjer, afsøgning af områder og bevogtning af midlertidige militære objekter. 

Vi støtter Forsvaret, Politiet og samfundet, og vi sætter en stor dyd i at stille op når vi bliver kaldt. Vi hverner om det professionelle, både ud fra hvad folk kan se, men også inde i os selv, men vi går også op i det sociale er på plads, for alle skal kun arbejde sammen og være sammen. 

Bevogtningsdelingen består af 3 grupper og en deltrop. En gruppe er på 8-9 M/K inkl. en gruppefører, mens deltroppen består af en delingsfører, næstkommanderende i deling og en signalmand.


På vegne af hele bevogtningsdelingen.

Oliver Lynge Løvgard​
Løjtnant
Delingsfører


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring