Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Stabsdelingen

STABSDELINGEN
Vi er en deling bestående af specialister indenfor efterretning, operation, logistik og signaltjeneste der i tæt samarbejde med Frivillig Stab (FRIVST) bemander Hærhjemmeværnsdistriktets situations- og plancenter, når en given krisesituation betinger nødvendigheden af at iværksætte Hærhjemmeværnet til støtte for politiet, beredskabet, eller det øvrige forsvar. Vi er normeret med 24 soldater, hvoraf 10 af disse er befalingsmænd, og de resterende menigt personel.  
Vi deltager i uddannelse både i Hjemmeværnets uddannelsesstruktur, men også ved Hærens uddannelsescentre grundet stabsdelingens høje faglige niveau og specialiseringsgrad. Vores fokus på konstant uddannelse giver vores soldater en stor alsidighed, og dermed bredere funderet til at kunne håndtere den krævende opgave, om dette måtte være i Situationscentret (SITC), Plancentret (PLANC), eller ved en mobil kommandostation.
Lige som Hæren omfatter vores deling nedenstående sektioner, som her er kort beskrevet:
 
S1 Administration: Holde styr på personel ved indsættelser, personel reserver, aktivering, hjemsendelser, og andre forhold vedrørende vort personel der bedst muligt gør os i stand til at løse den givne opgave.
S2 Efterretning: Indhente informationer omhandlende modstanderen/fjenden, være opdateret på den aktuelle situation og videregive nødvendige informationer til Stabschefen og den Vagthavende Officer.
S3 Operation: Konstant være opdateret på de indsatte styrker, styrketal, konkrete opgaveløsning, og forestå billedopbygningen af en igangværende operation til brug for Vagthavende Officer (VO).
S4 Logistik: Forestå alt fra transport af personel, løsning af forsyningsopgaver, frembringe udstyr til brug for den igangværende operation, planlægning af forsynings- og logistik opgaver.
S6 Signaltjenesten: Understøtte SITC med håndtering af radio materiel, indhentning af signaler, korrespondance med indsatte kompagnier, delinger, eller grupper. Som operatører kunne formidle hurtigt og effektivt imellem forskellige dele af totalforsvaret.
 
Stabsdelingen udgør dermed rygraden i distriktets mulighed for at kunne indsætte mange soldater simultant, og kunne understøtte disse med alt hvad disse har brug for at kunne operere så effektivt som muligt, hvad end det er med flere forsyninger, nye ordre, eller frisk udhvilet personel til afløsning af indsatte soldater. Kerneværdier for stabsdelingen er derfor Faglighed, Alsidighed, Professionalisme, og Dedikation.​


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring